เป็นข่าว » ประจวบคีรีขันธ์ | แม่ทัพภาค1 ตรวจเยี่ยมมาตรการการสกัดกั้นการลักลอบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

ประจวบคีรีขันธ์ | แม่ทัพภาค1 ตรวจเยี่ยมมาตรการการสกัดกั้นการลักลอบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

20 พฤษภาคม 2021
637   0

แม่ทัพภาค1 ตรวจเยี่ยมมาตรการการสกัดกั้นการลักลอบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ กอ.รมน.ภาค 1 และ าตรการป้องกัน โรคโควิด-19

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 พล.ท.เจริญชัย  หินเธาว์ มทภ.1/ผบ.ศปก.ทภ.1 /ผอ.รมน.ภาค 1 พร้อมด้วย พล.ท.สุขสรรค์  หนองบัวล่าง มทน.1/ รอง ผอ.รมน.ภาค 1 (1 ) พล.ต.กันตพจน์  เศรษฐารัศมี  รอง มทภ 1 (3)  พล.ต.ไกรภพ ไชยพันธุ์   เสธ.ทภ. 1 พล.ต. วิรัฏฐ์ วงศ์จันทร์ รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 (1) และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมมาตรการ การสกัดกั้นการลักลอบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบของกอ.รมน.ภาค 1( จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)  

โดยมี ดร.พัลลภ    สิงหเสนี ผวจ.ป.ข./ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข. ,  พล.ต.ประยุกต์   อุ่นอบ ผบ.มทบ.15 ,พล.ต.บรรยง  ทองน่วม ผบ.พล.ร.9/ผบ.กกล.สุรสีห์ , นาย พรหมพิริยะ  กิจนุสนธิ์  รอง ผวจ.ป.ข. ,พ.อ.กรกานต์   นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข. , พ.ต.อ.นิรันดร ศิริสังข์ไชย  รอง ผบก.ภ.จ.ประจวบคีรีขันธ์   และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับซึ่งหน่วยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ปกครอง จว.ป.ข.,  ฉก.จงอาจศึก , ตม.จว.ป.ข. , กก.ตชด.14 ร้อย ตชด.146, กอ.รมน.จังหวัด ป.ข., ศรชล.จว.ป.ข., แรงงานฯ,จัดหางานฯ,สวัสดิการฯ,อุตสาหกรรมฯ, สสจ.ป.ข. ได้บูรณาการร่วมกันปฏิบัติการตามแผนงานตามนโยบายของรัฐบาล และของ จว.ป.ข. 

ในการขับเคลื่อนมาตรการการสกัดกั้นการลักลอบหนีเข้าเมืองผิดกฏหมาย  มาตรการป้องกัน โรคโควิด 19 การขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการสถานประกอบการ    มิให้รับแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การร่วมตรวจตราโรงงาน สถานประกอบการหอพัก การขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยสำรวจตรวจสอบหรือให้ข้อมูลเบาะแสขบวนการที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นต้น ทั้งนี้ หัวหน้าคณะเดินทางมารับทราบข้อมูล พร้อมให้กำลังใจทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมต่อไป