คัดข่าวดี » หัวหิน | เร่งเสริมความรู้ป้องกันโควิด-19 ให้ 39 ผู้นำชุมชน พร้อมเปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีน

หัวหิน | เร่งเสริมความรู้ป้องกันโควิด-19 ให้ 39 ผู้นำชุมชน พร้อมเปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีน

28 พฤษภาคม 2021
470   0

หัวหินเร่งเสริมความรู้ป้องกันโควิด-19 ให้ 39 ผู้นำชุมชน พร้อมเปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไปและ 7 โรคเรื้อรัง ที่ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ล่าสุดมีผู้สนใจลงทะเบียนแล้ว เกือบ 1,000 คน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้จัดให้มีกิจกรรม “หัวหินร่วมใจ สู้ภัยโควิดด้วยวัคซีน” ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอหัวหิน , โรงพยาบาลหัวหิน , กองสวัสดิการเทศบาลเมืองหัวหิน และภาคประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 แก่ผู้นำชุมชนของเมืองหัวหิน ทั้งหมด 39 ชุมชน 

โดยมี นายแพทย์เทียนชัย เมธานพคุณ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลหัวหิน พร้อมด้วย แพทย์หญิงอารีดา ธงทอง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลหัวหิน , เภสัชกรหญิงสุธารส ปริญญาปุณโณ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลหัวหิน และ นายเจนวิท ผลิศักดิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหัวหิน

ร่วมกันให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ตลอดจนความสำคัญของการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และวิธีการการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากนายอมรเทพ อ่วมมีเพียร ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน และนางสาวจันทนา บุญทรง ผู้จัดการใหญ่ บริษัท D’Box Organizer ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ยังได้ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวหิน เปิดจุดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา ไปจนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2564 นี้

เพื่อให้ประชาชน กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง

โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 และยังเปิดโอกาสให้ชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ใน อ.หัวหิน ได้ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ด้วย

ซึ่งจนถึงปัจจุบันมีประชาชนทั่วไปและชาวต่างประเทศ ลงทะเบียนรับวัคซีนที่ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหินแล้ว เกือบ 1,000 คน