คัดข่าวดี » ปราณบุรี | “ศูนย์การทหารราบ” ซักซ้อมการปฏิบัติ “ช่วยเหลือประชาชน”หากเกิดสาธารณภัย

ปราณบุรี | “ศูนย์การทหารราบ” ซักซ้อมการปฏิบัติ “ช่วยเหลือประชาชน”หากเกิดสาธารณภัย

27 พฤษภาคม 2021
632   0

“ศูนย์การทหารราบ” ซักซ้อมการปฏิบัติ “ช่วยเหลือประชาชน” หากเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีเกิดเหตุวาตภัยและอุทกภัย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 พลตรี กิตติพงศ์  ชื่นใจชน ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ ได้ตรวจสภาพความพร้อมของ “กองร้อยช่วยเหลือประชาชน” และซักซ้อมการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน หากเกิดสาธารณภัยทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีเกิดเหตุวาตภัยและอุทกภัยในพื้นที่

ทั้งนี้ได้ทำการฝึกซ้อมการปฎิบัติ ที่บริเวณสนามบินศูนย์การทหารราบ และบริเวณแม่น้ำปราณบุรโดยจัดกำลังจำนวน 4 กองร้อยช่วยเหลือประชาชน พร้อมด้วยยานพาหนะและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย ในการออกให้การช่วยเหลือประชาชน

โดยดำเนินการซักซ้อมการปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญ และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในการกู้ภัยทั้งหมดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์การทหารราบ จำนวน 5 อำเภอ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย อำเภอบางสะพาน , บางสะพานน้อย , กุยบุรี , สามร้อยยอด และปราณบุรี