คัดข่าวดี » ประจวบคีรีขันธ์ | “ฉก.จงอางศึก” ตรวจ “กำลังพลและยุทโธปกรณ์” พร้อมช่วยเหลือ ปชช.จากสาธารณภัย

ประจวบคีรีขันธ์ | “ฉก.จงอางศึก” ตรวจ “กำลังพลและยุทโธปกรณ์” พร้อมช่วยเหลือ ปชช.จากสาธารณภัย

28 พฤษภาคม 2021
666   0

“ฉก.จงอางศึก” ตรวจ “กำลังพลและยุทโธปกรณ์” เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน จากสาธารณภัยทุกรูปแบบ ตามนโยบายสำคัญ “การช่วยเหลือประชาชนเป็นหน้าที่ของกองทัพบก”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ ได้ตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย โดยมี พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช รอง.ผบ.ฉก.จงอางศึก เป็นประธานในการตรวจความพร้อมฯ ณ ที่รวมพล ฉก.จงอางศึก ม.5 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้เพื่อวางระบบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบรูณาการ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ให้หน่วยมีความพร้อม ทั้งทางด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ปลอดภัย จากสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

นอกจากนั้น ทางหน่วยฯยังได้ปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของกองทัพบก ในเรื่อง “การช่วยเหลือประชาชนเป็นหน้าที่ของกองทัพบก” โดยผลการปฏิบัติ ฉก.จงอางศึก มีความพร้อม ทั้งทางด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการเข้าช่วยเหลือประชาชน เมื่อมีสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ และผลการตรวจความพร้อมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย