เป็นข่าว » สามร้อยยอด | ลุยตรวจเชิงรุก ค้นหา “โควิด-19” กลุ่มพ่อค้า-แม่ค้าในตลาดสด

สามร้อยยอด | ลุยตรวจเชิงรุก ค้นหา “โควิด-19” กลุ่มพ่อค้า-แม่ค้าในตลาดสด

29 พฤษภาคม 2021
783   0

Cr. ฐิติชญา  แสงสว่าง/สามร้อยยอด

สาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด ร่วมกับโรงพยาบาลสามร้อยยอด  ปฏิบัติการเชิงรุก ลุยตรวจค้นหาเชื้อโควิด-19  เจาะกลุ่มเสี่ยง  พ่อค้า-แม่ค้าในตลาดสด

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564  ที่ตลาดสดไร่ใหม่  ต.ไร่ใหม่  อ.สามร้อยยอด  จ.ประจวบคีรีขันธ์   นายธวัชชัย  อุดมเกษตรรัตน์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด พร้อมด้วย นายเฉลิมพล  วาณิชยานันท์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลสามร้อยยอด , นางสาววาสนา ฮวดเจริญ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจิก ,นายคมสันต์  สำราญราษฎร์  กำนันตำบลไร่ใหม่ , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลไร่ใหม่ , ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ได้ลงพื้นที่ เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้า ในตลาดสด ให้มาตรวจหาเชื้อโควิด-19  โดยใช้วิธีการสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นหลักจำนวน 34  ราย

จากการระบาดโควิด-19 คลัสเตอร์ตลาดสด-ตลาดนัดในพื้นที่จังหวัดอื่น ทำให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจเชิงรุก ค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยการ swab เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

โดยได้สุ่มตรวจในตลาดสดไร่ใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนเป็นตลาดขนาดใหญ่ของอำเภอสามร้อยยอด แต่ละวันจะมีประชาชนมาใช้บริการจับจ่าย ซื้อกับข้าว และสินค้าต่างๆจำนวนมาก รวมทั้งมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายสินค้าจำนวนมากด้วยเช่นกัน

นายธวัชชัย  อุดมเกษตรรัตน์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด กล่าวว่า  สาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด ได้มีมาตรการเชิงรุก สุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดไร่ใหม่ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ต้องพบปะผู้คนจำนวนมาก โดยการดำเนินการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากทุกภาคส่วน

สำหรับสถานการณ์โควิด-19  ของอำเภอสามร้อยยอด  ล่าสุดสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี ยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันแล้ว ประการสำคัญคือประชาชนมีการป้องกันตัว สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือ เว้นระยะห่าง และมีการฉีดวัคซีนโควิด-19บ้างแล้ว รวมทั้ง ศบค.อำเภอสามร้อยยอด ยังเพิ่มมาตรการเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

โดยสิ่งสำคัญคือการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้ฉีดวัคซีนให้มากที่สุด เพื่อลดความรุนแรงของโรครวมทั้งลดอัตราการเสียชีวิตหากติดเชื้อโควิด-19