คัดข่าวดี » สามร้อยยอด | พช.ตรวจติดตาม “สามร้อยยอด” เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สามร้อยยอด | พช.ตรวจติดตาม “สามร้อยยอด” เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

31 พฤษภาคม 2021
536   0

Cr. ฐิติชญา  แสงสว่าง/สามร้อยยอด

พัฒนาการจังหวัดประจวบฯ  พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด  ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ตามโครงการ “เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2564”

วันที่  31 พฤษภาคม 2564  ที่ห้องประชุมชั้นสอง ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด ต.ศิลาลอย  อ.สามร้อยยอด  จ.ประจวบคีรีขันธ์  นายดำรง  มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด  พร้อมด้วย  นางวรรณา  หินศรี  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการระดับจังหวัด

ลงพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด เพื่อตรวจติดตาม พิจารณา และรับฟังการนำเสนอจากพัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด  ตามโครงการ “เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564”  โดยมีนายอรรถพงศ์  สงวนเดือน  พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด  พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด  ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสามร้อยยอด  และสมาชิกกองทุนฯ  ให้การต้อนรับ 

สำหรับโครงการดังกล่าว  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ยกย่องเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  สามารถเป็นแบบอย่างได้  รวมถึงเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ทั้งนี้มีการคัดเลือกคนกองทุนฯ  3  ประเภทด้วยกัน คือ  1. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น  2. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น และ 3. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น  ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  จะเป็นตัวแทนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตต่อไป

โดยนายอรรถพงศ์  สงวนเดือน  พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด  ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงาน  และผลงานของสตรีที่เข้ารับการคัดเลือกให้คณะกรรมการได้พิจารณา  ในการนี้ทางพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอดได้ส่งเสริมให้ตัวแทนสตรีที่เข้าร่วมคัดเลือกสวมผ้าไทย  เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม  และส่งเสริมความเป็นไทย  นอกจากนี้ยังนำตัวอย่างผลงานมาแสดงให้คณะกรรมการชมอีกด้วย