เป็นข่าว » หัวหิน | “นายกหนุ่ย” เตรียมใช้เงินสะสม 50 ล้านบาท ซื้อวัคซีนชิโนฟาร์ม 50,000 โด๊ส

หัวหิน | “นายกหนุ่ย” เตรียมใช้เงินสะสม 50 ล้านบาท ซื้อวัคซีนชิโนฟาร์ม 50,000 โด๊ส

8 มิถุนายน 2021
2926   0

“นายกหนุ่ย” เตรียมใช้เงินสะสม 50 ล้านบาท ซื้อวัคซีนชิโนฟาร์ม 50,000 โด๊ส ฉีดให้กับประชาชนที่มีทะเบียนบ้านหรือทำงานในหัวหิน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่หวังเปิดเมืองท่องเที่ยวให้เร็วที่สุด ล่าสุดทำหนังสือแจ้งความประสงค์ถึงเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวว่า หลังกลับเข้ามาทำหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ล่าสุดได้ทำหนังสือถึง ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ผอ.โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อแจ้งความประสงค์ขออนุญาตจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของชิโนฟาร์ม ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปบริการฉีดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน

สำหรับเมืองหัวหิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล และเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ มากกว่าสามหมี่นล้านบาทต่อปี ประชากรและสถานประกอบการ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่ระลอกแรก จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เศรษฐกิจของเมืองได้รับผลกระทบ และนักท่องเที่ยวลดลงเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองหัวหิน และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว สถานประกอบการ และประชาชน

นายนพพร กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศบาลเมืองหัวหิน จึงขออนุญาตจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของชิโนฟาร์ม ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปบริการฉีดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน

  • จึงขอจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของชิโนฟาร์ม จำนวน 50,000 โด๊ส โดยจะใช้เงินสะสม 50 ล้านบาท ซึ่งมีทั้งค่าวัคซีน ตลอดจนค่าบริหารจัดการ ทั้งการค่าขนย้าย ค่าเก็บรักษา ค่าบริหารจัดการในการฉีด เฉลี่ยแล้วตกโด๊สละประมาณ 1,000 บาท

ซึ่งจะเป็นเงินสะสมเช่นเดียวกันกับ จ.ปทุมธานี ซึ่งเรามีความพร้อมที่จะสนับสนุนและแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการเพิ่มช่องทางการรับวัคชีนป้องกัน COVID-19 วัคซีน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีความทั่วถึงมากขึ้น

สิ่งสำคัญขณะนี้คือเรื่องของสุขภาพและเศรษฐกิจ หากวัคซีนไม่มา หรือมาแล้วยังฉีดได้ไม่ครอบคลุม ไม่เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ประชาชนไม่เชื้อมั่นแม้เปิดเมืองไปแล้ว คนก็จะไม่มาเที่ยว จะตายกันทั้งหมด ดังนั้นจึงได้ทำหนังสือเพื่อจองวัคซีนซีโนฟาร์ม ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกให้ประชาชน เนื่องจากพื้นที่มีความต้องการมาก และจะมาเสริมกับการฉีดวัคซีนของภาครัฐ

ทั้งนี้ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในหัวหิน หรือมาทำงานที่หัวหิน แล้วมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานชัดเจน หากยังไม่ได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนจากภาครัฐ ทางเทศบาลเมืองหัวหินจะฉีดวัคซีนซีโนฟาร์มให้

หากเราได้รับการพิจารณาจัดสรรวัคซีนให้ตามที่ได้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ไปยังท่านเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งถือเป็นความหวังที่จะได้สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับเมืองหัวหินและสามารถกลับมาเปิดเมืองท่องเที่ยวให้กับมาคึกคักได้อีกครั้ง