เป็นข่าว » ประจวบคีรีขันธ์ | ทหารกองกำลังสุรสีห์ จับมือครู เตรียมรับเปิดเทอมใหม่ แบบปลอดภัยจากโควิด-19

ประจวบคีรีขันธ์ | ทหารกองกำลังสุรสีห์ จับมือครู เตรียมรับเปิดเทอมใหม่ แบบปลอดภัยจากโควิด-19

13 มิถุนายน 2021
693   0

ทหารกองกำลังสุรสีห์ จับมือครู เตรียมรับเปิดเทอมใหม่ จัดกิจกรรม “สถานศึกษาสะอาด สดใส ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19” ที่ โรงเรียนบ้านทางหวาย ม.3 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 กองกำลังสุรสีห์ โดยหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ได้ร่วมกับ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์, อบต.คลองวาฬ, รพ.สต.ด่านสิงขร,คณะครู อาจารย์ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านทางหวาย จัดกิจกรรม “สถานศึกษาสะอาด สดใส ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19” ณ โรงเรียนบ้านทางหวาย ม.3 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การทาสีสนามเด็กเล่น ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ กวาดทำความสะอาดโดยรอบพื้นที่โรงเรียน ปฏิบัติการทำลายเชื้อ(พ่นยาฆ่าเชื้อ) ในห้องเรียน อาคารเรียน ตัดผมให้กับนักเรียน มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

พร้อมทั้งมอบเมล็ดพันธุ์ผักจากโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่9 ให้กับโรงเรียนพร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชาวบ้านไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนบ้านทางหวาย เป็นโรงเรียนที่สะอาด สวยงามและปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งยังจะสร้างความมั่นใจให้กับคณะครู อาจารย์ นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง และยังเป็นการทำให้ชาวบ้านทางหวายและหมู่บ้านใกล้เคียงได้ตระหนักถึงการป้องกันตนเอง และร่วมกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชนอีกด้วย และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล