เป็นข่าว » หัวหิน | คณะกรรมการ EOC จังหวัดฯ สั่งหัวหิน ติดตามการทำความสะอาดสถานที่ตามไทม์ไลน์

หัวหิน | คณะกรรมการ EOC จังหวัดฯ สั่งหัวหิน ติดตามการทำความสะอาดสถานที่ตามไทม์ไลน์

14 มิถุนายน 2021
526   0

คณะกรรมการ EOC จังหวัดฯ สั่งหัวหิน ติดตามให้คำแนะนำการทำความสะอาดสถานที่ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ในสถานที่ทำงานและจุดให้บริการที่เชื่อโยงกับไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นางสุมา เหมทัต สาธารณสุขอำเภอหัวหิน มอบหมายให้ นายเจนวิท ผลิศักดิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหัวหิน ร่วมกับ นางสาวพีรนุช ปางเภา นักวิชาการสาธารณสุข งานควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหัวหิน และ ร.ท.อนุสรณ์ สุขโข รอง ผบ.มว.สห.ที่ 2 ศปม.มทบ.15

ลงพื้นที่ ให้คำแนะนำการทำความสะอาดสถานที่ เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ในสถานที่ทำงานและจุดให้บริการ

นายเจนวิท ผลิศักดิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหัวหิน กล่าวว่า คณะกรรมการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือ  EOC ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตาม และให้คำแนะนำ มาตรการด้านการทำความสะอาดสถานที่

ทุกจุดเสี่ยง เนื่องจากมีความเชื่อมโยง  ในทุกอำเภอ กับ  ไทม์ไลน์ผู้ป่วยที่ 2037,2072,2070,2073 ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ️เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นอกจากนี้ คณะยังได้เข้าไปตรวจความเรียบร้อย ในการเฝ้าระวังให้พนักงานในบริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด และโรงงานสุรชัย โพลทรี่ ฟูดส์ ปฏิบัติตามมาตรการ การกักตัวอย่างเคร่งครัด ทั้งยังติดตามดูแลการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงงาน ให้ดำเนินการจัดเก็บอย่างถูกต้อง และปลอดภัย

อย่างไรก็ตามสำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 จ.ประจวบคีรีขันธ์ นั้นล่าสุดวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 6 ราย ติดเชื้อสะสมแล้ว 2,071 ราย รักษาหาย 1,671 ราย อยู่ระหว่างรักษา 395 ราย อาการรุนแรง 2 ราย เสียชีวิตสะสม 5 ราย