เป็นข่าว » บางสะพาน | เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ฯร่อนทอง

บางสะพาน | เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ฯร่อนทอง

16 มิถุนายน 2021
575   0

เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 เยี่ยมตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 16 มิถุนายน 2564  คณะตรวจเยี่ยมจาก กอ.รมน.ภาค 1 โดย  พล.ต.วิรัฎฐ์  วงษ์จันทร์  รอง เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 (1) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยมี พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.พร้อมเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.,ปลัดอำเภอบางสะพาน,เกษตร อ.,ประมง อ.,ปศุสัตว์ อ.,พัฒนาชุมชน อ.,ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อ.บางสะพาน,รองนายกเทศบาลตำบลร่อนทอง,

รองนายก อบต.ร่อนทอง กำนัน ต.ร่อนทอง,ผู้จัดการ ธกส.อ.บางสะพานและสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยมีนายประเสริฐ ยุวกาฬกุล เป็นผู้บรรยยายสรุป และนำเยี่ยมชมสถานที่และตอบข้อซักถาม