เป็นข่าว » ประจวบคีรีขันธ์ | เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 ตรวจเยี่ยมโครงการสถานศึกษาสะอาด สดใส ปลอดภัย จากโควิด-19

ประจวบคีรีขันธ์ | เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 ตรวจเยี่ยมโครงการสถานศึกษาสะอาด สดใส ปลอดภัย จากโควิด-19

16 มิถุนายน 2021
658   0

เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 ตรวจเยี่ยมโครงการสถานศึกษาสะอาด สดใส ปลอดภัย จากโรคโควิด-19 โรงเรียนบ้านทางหวาย

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 คณะตรวจเยี่ยม จาก กอ.รมน.ภาค 1 โดย  พล.ต.วิรัฎฐ์  วงษ์จันทร์  รอง เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 (1)   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสถานศึกษาสะอาด สดใส ปลอดภัย จาก โรคโควิด – 19  ณ  โรงเรียนบ้านทางหวาย ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

โดยมี พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข. พร้อมเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. ,พ.อ.พรรณศักย์  เพรียวพานิช  รอง ผบ.จงอางศึก, น.ส.ชลลดา  หินแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านทางหวาย ,

นายยูซบ  โต๊ะวัง ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ นายณัฐกิจ  สมานมิตร ฝ่ายการเงินคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับ

น.ส.ชลลดา  หินแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านทางหวาย บรรยายสรุป โครงการและนำชมสถานที่ดำเนินโครงการ ต่อจากนั้น   พล.ต.วิรัฎฐ์  วงษ์จันทร์  ได้มอบข้าวสารจำนวนหนึ่ง 

พ.อ.กรกานต์  นาเวชวนิชกุล มอบเงิน จำนวนหนึ่ง ,น.ส.เฌอมาลย์  อุทัยวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสโมสรไลออนหัวหิน มอบสี   และ นายยูซบ  โต๊ะวัง มอบเงินจำนวนหนึ่ง