เป็นข่าว » ทับสะแก | ผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 1ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ทับสะแก | ผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 1ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

17 มิถุนายน 2021
442   0

ผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 1ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร , โครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และตำบลต้นแบบของ กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 พล.ต.วิรัฏฐ์  วงษ์จันทร์  รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 พร้อมคณะ เป็นผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 1 เดินทางไปตรวจเยี่ยมและประเมินผลการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร/การดำเนินงานตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และตำบลต้นแบบของ กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. สรุปการปฏิบัติที่สำคัญได้แก่

ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ณ ทก.ฝึก ฯ  อบต.เขาล้าน  อ.ทับสะแก  จว.ป.ข. โดยมี  รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.บ.(ท) และ  ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย.- ทรัพยากรจังหวัด,ปภ.จังหวัด,ศรชล.จังหวัด,ฉก.จงอางศึก,ศูนย์ควบคุมท่าเรือ จว.ป.ข.,อบต.เขาล้าน,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ/ชี้แจงการปฏิบัติ โดยคณะตรวจเยี่ยม ฯ  ได้ชี้แจงให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติที่สำคัญ

ตรวจเยี่ยมโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และตำบลต้นแบบ

  • ศูนย์วิสาหกิจชุมชนมะพร้าว ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จว.ป.ข. เป็นการพัฒนาการเกษตรระดับตำบล การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ และรายได้ตามแผนการรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ   โดยมี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข. ( ท)  ,พัฒนาการอำเภอ ,เกษตรอำเภอ , ผู้แทนนายกอบต.ขาล้าน ,ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ,ประธานศูนย์วิสาหกิจ และสมาชิก ร่วมให้การต้อนรับ

  • นมัสการเจ้าอาวาส และเยี่ยมชมวัดนาล้อม ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จว.ป.ข.  ตามโครงการวัดกลางใจชุมชนตำบล  ซึ่งวัดดังกล่าว  นอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนาแล้ว  ยังเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนในการทำกิจกรรมร่วมกัน อีกด้วย โดยมี รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท.) และ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดให้การต้อนรับ  การปฏิบัติอื่น ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย