สิ่งแวดล้อม » สามร้อยยอด | อช.สามร้อยยอด จัดพิธีรำลึกพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ครบรอบ 131 ปี

สามร้อยยอด | อช.สามร้อยยอด จัดพิธีรำลึกพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ครบรอบ 131 ปี

20 มิถุนายน 2021
812   0

Cr.สบอ.3 สาขาเพชรบุรี

อช.สามร้อยยอด จัดพิธีรำลึกพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ครบรอบ 131 ปี โดยตลอดทั้งกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จัดพิธีเนื่องในวันรำลึกพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ครบรอบ 131 ปี และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณในการปฏิบัติงาน

โดยมีนายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี , นายไพโรจน์ นาครักษา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ , นายสุธน เวียงดาว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ , เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยตลอดทั้งกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

สำหรับ พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องด้วย พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักกรีของไทยได้เสด็จประพาสถ้ำแห่งนี้ถึง 5 พระองค์ด้วยกัน เริ่มตั้งแต่พระองค์แรกตามลำดับ คือ ในรัชสมัยรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9

โดยภายในถ้ำพระยานครจะมี พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ที่มีความสวยงาม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงโปรด ให้สร้างพลับพลาที่ประทับไว้ ในคราวเสด็จประพาสถ้ำพระยานคร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2433 โดยทรงโปรดให้ จัดทำขึ้นที่กรุงเทพฯ แล้วบรรทุกเรือหาญหักศัตรูขนมาก่อสร้างที่ถ้ำพระยานคร และได้ให้พระยาชลยุทธโยธินทร์ เป็นนายงานยกขึ้น

และพระราชทานนามว่า “พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์” ปรากฏหลักฐานในจารึกแผ่นทองแดง ที่โปรดฯให้จารึกขึ้นความว่า “พลับพลานี้ได้สร้างเมื่อเสด็จพระราชดำเนินมาประพาสถ้ำนี้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน รัตนโกสินทร์ศก 109 (พ.ศ.2433)”

ซึ่งปัจจุบันถ้ำพระยานครแห่งนี้นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย และในวันที่ 20 มิถุนายน ของทุกปี

คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ตั้งแต่ครั้งในอดีต จนถึงปัจจุบัน ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ขึ้นไปประกอบ พิธีในถ้ำพระยานคร ต่อหน้าพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ในรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานสร้างพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ประดิษฐานอยู่ในถ้ำพระยานคร