เป็นข่าว » ประจวบคีรีขันธ์ | รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่งนักรบชุดขาว ช่วย รพ.บุศราคัม จ.นนทบุรี

ประจวบคีรีขันธ์ | รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่งนักรบชุดขาว ช่วย รพ.บุศราคัม จ.นนทบุรี

21 มิถุนายน 2021
639   0

Cr.พลไชย ภิรมย์ศรี/ประจวบคีรีขันธ์ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อม ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ร่วมส่งนักรบชุดขาว ช่วยโรงพยาบาลบุศราคัม จ.นนทบุรี ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 

วันที่  21  มิถุนายน  2564  ที่ลานกิจกรรมหน้าหอพระ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  นายพรหมพิริยะ  กิจนุสนธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายศราวุธ  จิระพิทักษ์กุล นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายแพทย์พงษ์พจน์  ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ร่วมกันส่งมอบกำลังใจให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 8 คน ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลบุศราคัม ณ อาคารชาแลนเจอร์  เมืองทองธานี  จ.นนทบุรี  ระหว่างวันที่  22  มิถุนายน – 6 กรกฎาคม  2564  เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19  ซึ่งบุคลากรการแพทย์ทั้ง 8 คน ประกอบด้วย แพทย์ 2 คน  เภสัชกร 1 คน  และพยาบาลวิชาชีพ 5 คน

ซึ่งทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ และมีจิตอาสาไปปฏิบัติงาน  และได้รับการฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มแล้ว  เมื่อเสร็จภารกิจจากโรงพยาบาลบุษราคัม  ทั้งหมดจะเดินทางกลับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโดยการกักตัว 14 วัน และตรวจหาเชื้อโควิดตามลำดับ

ทั้งนี้ นายพรหมพิริยะ  กิจนุสนธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้กล่าวให้กำลังใจบุคลากรทั้ง 8 คน ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของชาว จ.ประจวบคีรีขันธ์  เป็นความภาคภูมิใจและสมควรได้รับความชื่นชม  ขอให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดด้วยพลังกายพลังใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น  ช่วยเหลือผู้ป่วยให้หายปลอดภัยกลับสู่ครอบครัวด้วยความสุข  ซึ่งชาวประจวบคีรีขันธ์ จะรอต้อนรับทุกคนกลับบ้านอีกครั้งเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว

ทางด้าน นายแพทย์พงษ์พจน์  ธีรานันตชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  กล่าวด้วยว่า  ในฐานะผู้บังคับบัญชา รู้สึกภาคภูมิใจในนักรบชุดขาวทุกคน ทั้งแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ซึ่งอาสาเป็นตัวแทนโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ไปปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งในครั้งนี้   ต้องขอขอบคุณทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขทุกคนที่ได้เสียสละ  เพื่อไปช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโควิด 19  ที่จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งกำลังต่อสู้กับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น เพราะมีการระบาดเป็นวงกว้าง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ทำงานไม่เพียงพอ และยังต้องทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย  ทีมโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จะช่วยเสริมกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมปฏิบัติงาน ช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนจะได้ เรียนรู้ ทักษะการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์จริงที่แตกต่างจากที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สามารถนำทักษะกลับมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการรักษาในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ในอนาคตได้