คัดข่าวดี » “กองกำลังสุรสีห์” จัดจิตอาสาพระราชทาน ร่วมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้อำเภอสามร้อยยอด

“กองกำลังสุรสีห์” จัดจิตอาสาพระราชทาน ร่วมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้อำเภอสามร้อยยอด

24 มิถุนายน 2021
1188   0

กองกำลังสุรสีห์ จัดจิตอาสาพระราชทาน ร่วมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้อำเภอสามร้อยยอด ด้าน กอ.รมน.ประจวบคีรีขันธ์ , ฝ่ายปกครองและหน่วยงานต่างๆ เข้าช่วยเหลือ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2564 กองกำลังสุรสีห์ โดย พ.อ.พรรณศักย์  เพรียวพานิช รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ได้ร่วมกับ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง กอ.รมน.ประจวบคีรีขันธ์ , ฝ่ายปกครองอำเภอสามร้อยยอด และส่วนราชการต่างๆ

ลงพื้นที่เยี่ยมเยีอน ตลอดจนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ นางขันธ์เงิน แดงมาดี บ้านเลขที่ 156/3 ม.8 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้

ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ได้จัดชุดช่างจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ดำเนินการสร้างบ้านแบบชั้นเดียว ด้วยคอนกรีต หลังคามุงด้วยกระเบื้อง ตามโครงการ บริบาลท้องถิ่นให้กับผู้ยากไร้  ซึ่งบ้านหลังเดิมของนางขันธ์เงินฯ มีสภาพเก่าและทรุดโทรม อีกทั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมขังอยู่บ่อยครั้ง 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน พ.อ.พรรณศักย์  เพรียวพานิช รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก จึงได้สั่งการให้ชุดช่างจิตอาสาพระราชทานของหน่วย บูรณาการร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ดำเนินการสร้างบ้านให้นางขันธ์เงินดังกล่าว

โดยได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา ปัจจุบันกำลังดำเนินการก่ออิฐบล็อคผนังบ้าน และตั้งวงกบประตู หน้าต่าง ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ70 และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้

โดย นางขันธ์เงินฯ รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก , กอ.รมน.ประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆเข้าช่วยเหลือสร้างบ้านให้พักอาศัยได้อย่างมั่นคงปลอดภัย โดยรู้สึกขอบคุณที่ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาสอย่างแท้จริง

โอกาสนี้คณะฯ ได้ร่วมกันมอบ ไข่ไก่จำนวน 2 แผง แมส จำนวน 4 กล่อง กาแฟจำนวน 1 ถุง ข้าวสารจำนวน 2 ถุง น้ำดื่มจำนวน 1 ลัง ให้กับ นาง ขันเงิน แดงมาดี และ ทหารชุดจิตอาสาที่กำลังสร้างบ้าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ต่อไป