เป็นข่าว » “วราวุธ” ฟิตนำทีมจิตอาสากว่า 250 คน เก็บขยะชายหาดไม้ขาวเตรียมรับการท่องเที่ยว Phuket Sandbox วันนี้

“วราวุธ” ฟิตนำทีมจิตอาสากว่า 250 คน เก็บขยะชายหาดไม้ขาวเตรียมรับการท่องเที่ยว Phuket Sandbox วันนี้

1 กรกฎาคม 2021
779   0

“วราวุธ” ฟิตนำทีมจิตอาสากว่า 250 คน เก็บขยะชายหาดไม้ขาว เตรียมรับการท่องเที่ยว Phuket Sandbox วันนี้

นับตั้งแต่รัฐบาลประกาศโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) นำร่องการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 หลายภาคส่วนต่างเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำทีมจิตอาสากว่า 250 คน ลงพื้นที่เก็บขยะชายหาดไม้ขาว เพื่อคืนความสวยงามให้พื้นที่หาดทราย พร้อมย้ำแนวทางการเปิดการท่องเที่ยวต้องเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้ง ต้องช่วยกันดูแลทรัพยากรทางทะเลให้คงความสมบูรณ์เช่นนี้ต่อไป

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่เก็บขยะชายหาดร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่หาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ตว่า ภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ที่จะนำร่องเปิดการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีมาตรการที่เข้มข้น รัดกุมเพื่อมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 )

โดยวันนี้ (1 กรกฎาคม 2564) ก็เป็นวันแรกของการเปิดโครงการ จะมีเที่ยวบินเข้ามา 4 เที่ยวบิน จำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเดินทางมาโดยประมาณ 249 คน ส่วนใหญ่มาจาก อิสราเอล อาบูดาบี กาตาร์ ทั้งนี้ ตนได้นำทีมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนในการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ระบบนิเวศและธรรมชาติรอบเกาะภูเก็ต เหมือนได้พักฟื้นสภาพกลับคืนความสมบูรณ์ในหลากหลายมิติ

แต่สิ่งหนึ่งที่มีสภาพในทางตรงกันข้าม คือ ปริมาณขยะที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ปริมาณขยะหน้ากากอนามัยที่ถูกทิ้งมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตลอดจนภาชนะโฟม ถุงพลาสติกและกล่องอาหารพลาสติกที่มาพร้อมกับวิถีชีวิตใหม่ซึ่งกระทรวง ทส.ได้เพิ่มมาตรการจัดการกับปัญหาเหล่านี้มาโดยตลอด และในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ตนได้นำทีมผู้บริหาร ทส. และจิตอาสาในจังหวัดภูเก็ตกว่า 250 คน ในฐานะเจ้าบ้านลงพื้นที่หาดไม้ขาว เก็บขยะตกค้างบริเวณชายหาดระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร เก็บขยะได้กว่า 806 กิโลกรัม

ส่วนมากเป็นขยะพลาสติก รองลงมา เป็นขยะจำพวกโฟม ขยะอินทรีย์ และขยะอันตรายพวกหลอดไฟ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นที่ภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมในทุกมิติสำหรับการท่องเที่ยว ในมุมของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คงต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์เหมือนกับช่วงที่ปีที่ผ่านมา

สำหรับเรื่องนี้ ตนได้มอบหมายให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำกับหน่วยงานภายใต้สังกัด ประสานการดำเนินงานร่วมกับจังหวัดภูเก็ตอย่างใกล้ชิด หามาตรการและแนวทางการควบคุมการท่องเที่ยวมิให้กระทบต่อความสมบูรณ์และสมดุลของระบบนิเวศ ตนอยากฝากไว้ว่า

  • “โครงการภูเก็ต แซนบอกซ์เป็นการเปิดการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพที่ต้องมาเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก เราเปิดให้เข้าชมความงามของทรัพยากร มิใช่เปิดให้ท่องเที่ยวเพื่อทำลาย ทุกคนต้องช่วยกันดูแลทรัพยากรให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์เช่นนี้ตลอดไป ขยะในชายหาดจะหมดไปได้ ถ้าขยะในใจคนไม่มี” รัฐมนตรี ทส.กล่าว

ด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวเสริมว่า สำหรับสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยรวมมีความสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งแหล่งปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์ทะเลหายากที่พบจำนวนมากขึ้นและเพิ่มขึ้นในหลายจุดรอบเกาะ พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวและชมธรรมชาติอันสวยงาม

  • สำหรับปัญหาขยะตกค้างในทะเลจากกิจกรรมทางบกและกิจกรรมทางน้ำต่าง ๆ ทางกรมได้เตรียมมาตรการร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และประสานการปฎิบัติกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.)แล้ว อีกทั้ง ยังเพิ่มหน่วยลาดตระเวนและหน่วยประชาสัมพันธ์ในการตรวจตราและสร้างความรู้ความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อมิให้เกิดการทำลายทรัพยากรทางทะเล หรือกระทำกิจกรรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ หากพบการกระทำหรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมสามารถประสานแจ้งกรมและหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดี ทช.กล่าว