เป็นข่าว » หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก จัดพิธีมอบบ้าน ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้และตาบอด 1 ข้าง ที่ทับสะแก

หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก จัดพิธีมอบบ้าน ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้และตาบอด 1 ข้าง ที่ทับสะแก

17 กรกฎาคม 2021
462   0

หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก จัดพิธีมอบบ้าน ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้และตาบอด 1 ข้าง ที่ทับสะแก โครงการ “สร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้กับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสและผู้พิการ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564  พ.อ.เฉลิมชัย ชัดใจ  ผบ.ฉก.จงอางศึก ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้าน โครงการ “สร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้กับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสและผู้พิการ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี  

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ให้กับ นายสุคนธ์ สุวรรณโมลี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และพิการตาบอด 1 ข้าง

พร้อมทั้งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่มกันหนาว และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)  เพื่อเป็นที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน

โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ส่วนราชการต่างๆ ผู้นำหมู่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ณ บ้านเลขที่ 6/2 ม.3 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสและผู้พิการ

มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้พักอาศัย การดำเนินโครงการในครั้งนี้ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุในการก่อสร้างจาก นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ , เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , สหกรณ์เคหะฯบ้านมั่นคงห้วยยาง จำกัด , ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.ห้วยยาง , บริษัท นิลทองแท้โคโคนัท จำกัด , ร้านกาแฟซอย 12 อำเภอทับสะแก และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค ได้เงินกว่า 82,000 บาท