เป็นข่าว » ประจวบคีรีขันธ์เตรียมฉีดวัคซีนสลับชนิด ให้ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค อีก 14,274 โดส

ประจวบคีรีขันธ์เตรียมฉีดวัคซีนสลับชนิด ให้ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค อีก 14,274 โดส

18 กรกฎาคม 2021
1171   0

ประจวบคีรีขันธ์เตรียมฉีดวัคซีนสลับชนิด เพื่อปรับสูตรใหม่ ให้ผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง จำนวน 14,274 โดส และฉีดบูสเตอร์โดส ด้วยวัคซีนแอสตราเซเนกา ให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า อีกกว่า 2 พันคน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ภาพรวมการฉีดวัคซีนของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีประชาชน ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว 99,539 โดส ในวัคซีน 4 ชนิดได้แก่  ซิโนแวค , แอสตราเซเนกา , ชิโนฟาร์ม และ จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน

โดยในวันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม นี้ จะมีการเริ่มปรับสูตรการฉีดวัคซีนใหม่ สลับชนิด เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโควิด-19 โดยจะฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค เข็ม 1 ไปแล้ว จำนวนกว่า 6,000 คน

ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยเข็ม 2 จะเปลี่ยนเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกา ตามสูตรการฉีดวัคซีนใหม่

ขณะเดียวกันจะมีการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา เป็นเข็มบูสเตอร์โดสหรือกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เข็ม 3 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่สมัครรับวัคซีนบูสเตอร์โดส เข้ามาแล้ว 2,096 ราย จากจำนวน 5,500 ราย

ส่วนในวันที่ 20 กรกฎาคม จะฉีดวัคซีนซีโนแวค เข็มที่ 1 จำนวน 14,274 โดส ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ตามสูตรใหม่เช่นกัน โดยจัดคิวฉีดจากแอพหมอพร้อมก่อน  ตามด้วยคิวการจองในระบบหมอประจวบพร้อม ซึ่งกลุ่มนี้มีความสำคัญเพราะเป็นกลุ่มเปราะบาง ต้องได้รับวัคซีนก่อนเพื่อลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิต

โดยพบว่าจำนวนผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคที่ลงทะเบียนไว้และยังไม่ได้รับวัคซีน ยังมีจำนวน มากกว่า 50,000 คน ขณะที่ผู้จองคิวฉีดวัคซีนในระบบหมอประจวบพร้อม ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 93,000 คนแล้ว

โดยประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สามารถจองสิทธิ์การฉีดได้ต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งลำดับคิวตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรเข้ามาในแต่ละล็อตการฉีด