เป็นข่าว » “โคฮอร์ตวอร์ด” รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับผู้ป่วยโควิด อาการปานกลางถึงรุนแรงเต็มพิกัด

“โคฮอร์ตวอร์ด” รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รับผู้ป่วยโควิด อาการปานกลางถึงรุนแรงเต็มพิกัด

20 กรกฎาคม 2021
760   0

“โคฮอร์ตวอร์ด” โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ รับผู้ป่วยโควิดอาการปานกลางถึงรุนแรงเต็มพิกัด  ผู้ติดเชื้อโควิดแน่นเอียด  ไม่เหลือเตียงว่าง  เร่งขยายห้องแรงดันลบรับผู้ป่วยโควิดอาการหนัก รองรับปริมาณคนไข้ที่เพิ่มขึ้น

วันที่  20  กรกฎาคม  2564  สถานการณ์โควิด-19 จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากการระบาดระลอกใหม่ วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 44 ราย สะสม 3,970 ราย รักษาหายแล้ว 3,239 ราย กำลังรักษา 718 ราย อาการรุนแรง 61 ราย ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 8 ราย และวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 13 ราย

นายแพทย์พงษ์พจน์  ธีรานันตชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์   กล่าวว่า ขณะนี้โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อยู่ในการดูแลทั้งสิ้น 96 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยมีอาการปานกลางถึงรุนแรง จำนวน 51 ราย และไม่มีอาการ 45 ราย

โดยทางโรงพยาบาลได้เปิดหอผู้ป่วยรวม ซึ่งเป็นโคฮอร์ตวอร์ด (cohort ward) จำนวน 2 หอ  มีศักยภาพในการรับผู้ป่วยโควิด อาการปานกลางถึงอาการรุนแรง 

โดยที่หอผู้ป่วยรวมโคฮอร์ตวอร์ด 1 รับได้ 25  เตียง  โคฮอร์ตวอร์ด 2 รับได้ 26  เตียง  รวมทั้งสิ้นจำนวน  51  เตียง  มีผู้ป่วยเข้าขั้นวิกฤติ  ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง จำนวน  16  ราย   ปัจจุบันรับคนไข้เต็มพิกัดทั้ง 51 เตียงแล้ว

โดยขณะนี้โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ กำลังเร่งขยายโคฮอร์ตวอร์ดเพิ่มอีก 1 หอ  โดยปรับปรุงจากอาคารที่ไม่ใช้งาน ทำเป็นห้องกักกันเชื้อโควิด  โดยติดตั้งห้องแยกเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่  ซึ่งห้องแรงดันลบ หรือ Negative Pressure  มีลักษณะเป็นเตียงสนามจำนวน  3 ห้อง  และเตียงทั่วไปอีก 6 เตียง 

เมื่อแล้วเสร็จสมบูรณ์ จะเพิ่มเตียงอีก 9 เตียง รวมอีก 2 หอที่ใช้งานอยู่ ทำให้มีเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรง ทั้งหมด  60 เตียง  โดยใช้งบปรับปรุงระบบโครงสร้างจำนวน  2  ล้านบาท  พร้อมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้า  ระบบสื่อสาร  ห้องน้ำ   โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วย ติดตามดูแลคนไข้ติดเชื้อโควิด-19 ผ่านระบบกล้องวงจรปิด

โดยล่าสุดได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจาก นายพัลลภ  สิงหเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)  มอบเงินบริจาคจำนวน  150,000 บาท  และมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  บริจาคเงินสมบท 100,000  บาท  

เพื่อซื้อห้องแยกเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ห้อง  มูลค่า  250,000  บาท  ส่วนที่เหลืออีก 2 ห้อง  ทางโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้ดำเนินการ

สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด กลุ่มไม่มีอาการเจ็บป่วย  ตรวจสภาพปอดแล้วอยู่ในสภาพปกติ  ได้แยกไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม ซึ่งเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ หรือ Hospitel ภายในโรงแรมประจวบสามอ่าว จำนวน  45  ราย  ซึ่งมีเตียงทั้งหมด 112 เตียง คงเหลือเตียงใน Hospitel อีก 67 เตียง