เป็นข่าว » ยึดหน้ากากอนามัย สินค้าควบคุม กว่า 1 แสน 3 หมื่นชิ้น ขณะกำลังจะขนไปขายที่เมียนมา

ยึดหน้ากากอนามัย สินค้าควบคุม กว่า 1 แสน 3 หมื่นชิ้น ขณะกำลังจะขนไปขายที่เมียนมา

22 กรกฎาคม 2021
872   0

เจ้าหน้าที่ความมั่นคงจุดตรวจด่านสิงขร ยึดหน้ากากอนามัย สินค้าควบคุม กว่า 1 แสน 3 หมื่นชิ้น ขณะกำลังจะขนไปขายที่ประเทศเมียนมา สำแดงเท็จเป็นผลไม้ เปิดกล้องวงจรปิดรู้ตัวคนขับและเจ้าของผู้แจ้งการนำเข้าส่งออกสินค้า นำหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้ว

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2564) พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช  รอง.ผบ.ฉก.จงอางศึก เปิดเผยว่า หน่วยงานความมั่นคง ทั้งฝ่ายปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ฉก.จงอางศึก ตม.ประจวบคีรีขันธ์ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 146 และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองวาฬ ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณจุดขนถ่ายสินค้าด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์  

ได้ร่วมกันตรวจพื้นที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและเพื่อเข้มงวดในการลักลอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าที่ผิดกฎหมาย โดยระหว่างร่วมกันตรวจสินค้าประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค เจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึด ได้สังเกตพบเห็นกล่องสินค้าแบบลังจำนวนหนึ่งวางกองอยู่  

ด้านข้างบริเวณขนถ่ายสินค้าในลักษณะพร้อมขนย้ายขึ้นรถบรรทุก เพื่อทำการส่งออกไปยังประเทศเมียนมา  จึงได้ร่วมกันตรวจสอบ โดยได้สอบถาม ผู้ประกอบการ ผู้ขนส่งสินค้าและผู้ขนถ่ายสินค้าบริเวณใกล้เคียงว่าสินค้าดังกล่าวเป็นของผู้ใด ปรากฏว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวต่างปฎิเสธ

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของ เจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดจึงได้ร่วมกันตรวจสอบสินค้าดังกล่าว ตรวจนับลังกระดาษทั้งหมดได้ 61 ลังกระดาษ  โดยเมื่อออกดู ปรากฏว่าด้านในบรรจุ หน้ากากอนามัยอนามัย บรรจุแบบแพ็ค 10 ชิ้น ยี่ห้อ KF94 จำนวน 44 ลังกระดาษ ลังละ 200 แพ็ค รวมจำนวน 88,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัยแบบ 3 ชั้น บรรจุแบบแพ็ค 50 ชิ้น จำนวน 17 ลังกระดาษ ลังละ 50  แพ็ค จำนวน 42,500 ชิ้น  ทั้งสองรายการรวมหน้ากากอนามัย 130,500 ชิ้น

ซึ่งไม่มีใบอนุญาตส่งออก ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 4กุ มภาพันธ์ 2564 เรื่องการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งหน้ากากอนามัย ข้อ 3 จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 167 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ร่วมกันทำการตรวจยึดสินค้าดังกล่าว ซึ่งเป็นของอันพึงต้องริบหรือพิสูจน์ความผิดตามกฎหมาย

เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาจมีความผิดตามมาตรา 242 หรือ 246 ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกอบกับคำสั่งศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านพม่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ 3/2564 ลงวันที่ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องผ่อนผันการใช้ช่องทางผ่านแดนเฉพาะเพื่อการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร

จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดดตรวจยึด จึงได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่จุดตรวจตำรวจตระเวนชายแดน พบว่าสินค้าที่ตรวจยึดดังกล่าว ปรากฏตามภาพถ่ายและหนังสือแจ้งการ นำเข้า-ส่งออกสินค้า มีนางสาวลดาวัลย์ ประกอบปราณ เป็นผู้แจ้งการนำเข้า-ส่งออกสินค้า แจ้งว่าสินค้าเป็นผลไม้  

โดยใช้รถคันหมายเลขทะเบียน บพ 5625 ปข. และมีนายณัฐพงษ์ เปลี่ยนเหมาะ เป็นผู้ขับรถขนส่งสินค้าคันดังกล่าว โดยขณะตรวจยึดไม่ปรากฎบุคคลทั้ง 2 อยู่ในที่เกิดเหตุ จึงนำข้อมูลพร้อมหลักฐานเจ้าความกับพนักงานสอบสวน สภ.คลองวาฬ เพื่อดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึด จึงได้ขนย้ายหน้ากากอนามัยทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองวาฬ เพื่อทำการตรวจสอบขยายผลการกระทำความผิดต่อไป