เป็นข่าว » สามร้อยยอด เริ่มฉีดวัคซีน สูตรไขว้ให้ประชาชน

สามร้อยยอด เริ่มฉีดวัคซีน สูตรไขว้ให้ประชาชน

22 กรกฎาคม 2021
763   0

Cr.ฐิติชญา  แสงสว่าง/สามร้อยยอด 

สาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด และ โรงพยาบาลสามร้อยยอด เริ่มฉีดวัคซีนสูตรไขว้ ที่มีการปรับใหม่ โดยเข็ม 1 เป็นวัคซีนซิโนแวค และ เข็ม 2 เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ให้ประชาชน  หวังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยมีประชาชนเดินทางมารับวัคซีนกันอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่บริเวณมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานสามร้อยยอด  ตำบลไร่เก่า  อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   สาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอดร่วมกับโรงพยาบาลสามร้อยยอด  ได้กำหนดฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19   ให้แก่ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน  โดยวันนี้มีประชาชนที่จะได้รับวัคซีนจำนวน 1,744  ราย  ตามลำดับคิวที่ได้รับแจ้งจากทางสาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ  ซึ่งวันนี้จะเป็นการฉีดวัคซีนสูตรไขว้เป็นครั้งแรกให้กับประชาชน

ทั้งนี้เป็นการผสมสูตร ใช้วัคซีนสลับชนิด โดยใช้ซิโนแวค เป็นเข็มที่ 1 และกระตุ้นเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นซิโนแวคไปแล้ว เมื่อช่วงต้นเดือน กรกฎาคมที่ผ่านมา    ผู้รับบริการกลุ่มนี้จะได้รับวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าเซนเนก้าโดยจะปฏิบัติตามแนวทาง สำหรับหน่วยบริการต่างๆ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลการให้วัคซีนแบบสลับชนิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ของโควิด-19 และให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันหมู่ได้เร็วที่สุด

โดยวันนี้ทางโรงพยาบาลสามร้อยยอด ได้จัดเตรียมวัคซีนทั้ง ซิโนแวค  สำหรับประชาชนที่มาฉีดเข็มแรก และแอสตร้าเซนเนก้า สำหรับเข็ม 2  โดยได้จัดเตรียมสถานที่  และเจ้าหน้าที่ไว้รองรับประชาชนที่จะเดินทางมาฉีดวัคซีน  โดยมีทั้ง  แพทย์  พยาบาล  จากโรงพยาบาลสามร้อยยอด  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่  อสม.  ปลัดอำเภอนำทีมชุดอาสาสมัครรักษาดินแดนร่วมอำนวยความสะดวก และดูแลให้บริการผู้สูงอายุ  เนื่องจากมีประชาชนเดินทางมาฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก