เป็นข่าว » นอ.สามร้อยยอด ไอเดียเจ๋ง จัดสายตรวจกล่องดำ แจ้งเบาะแส-ร้องทุกข์ ในชุมชน

นอ.สามร้อยยอด ไอเดียเจ๋ง จัดสายตรวจกล่องดำ แจ้งเบาะแส-ร้องทุกข์ ในชุมชน

22 กรกฎาคม 2021
1535   0

Cr. ฐิติชญา  แสงสว่าง/สามร้อยยอด

นายอำเภอสามร้อยยอดเป็นประธานปล่อยแถวสายตรวจฝ่ายปกครอง  ส่งมอบกล่องดำ รับความคิดเห็น แจ้งเบาะแส-ร้องทุกข์ จากคนในชุมชน หวังแก้ปัญหายาเสพติด  อาชญากรรม  การพนัน ได้อย่างรวดเร็ว

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564  นายชยพล  อินทรสุภา  นายอำเภอสามร้อยยอด  เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวสายตรวจฝ่ายปกครองอำเภอสามร้อยยอด   พร้อมมอบกล่องดำรับความคิดเห็น  เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน  โดยมี  หัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  จาก 4  ตำบล  คือ ตำบลศิลาลอย  ตำบลศาลาลัย  ตำบลไร่เก่า  และตำบลไร่ใหม่ 

เข้าร่วมในกิจกรรม ที่บริเวณหน้าอาคารรวมน้ำใจ  ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด  ตำบลศิลาลอย  อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดแล้ว ได้มีขบวนสายตรวจนำกล่องดำที่ได้รับไปติดตั้งตามจุดต่างๆทันที

นายอำเภอสามร้อยยอด  กล่าวว่า สายตรวจกล่องดำนี้ มีตำบลสามร้อยยอดเป็นต้นแบบ นำมาปรับให้เข้ากับทุกพื้นที่  ทั้งนี้ทางอำเภอได้มีการจัดการประชุมโต๊ะข่าวความมั่นคงระดับตำบลเป็นประจำทุกเดือน  จึงได้มีมติในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่ 

โดยการติดตั้งกล่องดำ ซึ่งเป็นกล่องรับฟังความคิดเห็น รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  ขอความช่วยเหลือ หรือการแจ้งข้อมูลเบาะแสต่างเกี่ยวกับยาเสพติด การพนัน และอาชญากรรม ไว้ในทุกหมู่บ้าน  และจัดสายตรวจฝ่ายปกครองลาดตระเวนในจุดที่มีความเสี่ยงครอบคลุมทั้งตำบล  

เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด  ได้โดยสะดวก  รวดเร็ว และปลอดภัย   นำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติด  การพนัน  อาชญากรรม  รวมไปถึงการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้บทบาทหน้าที่ของ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ในการช่วยเหลือประชาชนนั้น ต้องพร้อมที่จะเสียสละ  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน  แต่ก็จะต้องสร้างความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบให้ประชาชนได้รับรู้ด้วย