สิ่งแวดล้อม » 1 พ.ย.นี้ พร้อมเปิดท่องเที่ยว “เขาพะเนินทุ่ง” แหล่งมรดกโลก อช.แก่งกระจาน

1 พ.ย.นี้ พร้อมเปิดท่องเที่ยว “เขาพะเนินทุ่ง” แหล่งมรดกโลก อช.แก่งกระจาน

20 ตุลาคม 2021
1020   0

“ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. ตรวจความพร้อมเปิดการท่องเที่ยวเขาพะเนินทุ่ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 1 พ.ย.64 นี้ พร้อมมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจําปี 2564”

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสงหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานฯ นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี  นายอิทธิพล ไทยกมล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตัวแทนผู้ประกอบการ ร่วมกิจกรรม

การเตรียมความพร้อมการเปิดแหล่งท่องเที่ยวเขาพะเนินทุ่ง และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจําปี 2564” มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยานฯ และมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ซึ่งเมื่อเวลา 08.30 น. ทปษ.รมว.ทส.  ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติงานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาพะเนินทุ่ง และบ้านกร่างแคมป์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและสัตว์ป่าโดยเฉพาะนก และสามารถพบพันธุ์ไม้ สัตว์ป่าต่างๆ หลากหลายชนิด

โดย ทปษ.รมว.ทส. กล่าวว่าการเปิดแหล่งท่องเที่ยวเขาพะเนินทุ่ง และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของ นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ทั้งนี้จะต้องมีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ต่อมาในเวลา 13.15 น. ทปษ.รมว.ทส. ได้ตรวจติดตามการจัดตั้งป้ายมรดกโลกบริเวณริมเขื่อนแก่งกระจาน พร้อมกับติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจาน บริเวณริมเขื่อนแก่งกระจาน

จากนั้น ทปษ.รมว.ทส.ได้ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะพลับพลา ซึ่งเกาะแห่งนี้อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน ทั้งนี้เคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ถึงสองครั้ง

เมื่อครั้งที่มีการเสด็จเขื่อนแก่งกระจาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เวลา 14.45 น. ทปษ.รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมมาตราการ การท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) และมาตรการความปลอดภัยในการท่องเที่ยว เช่น งานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน งานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 

และเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจําปี 2564” , มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยานฯ , มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ณ ห้องประชุม War Room อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน