เป็นข่าว » ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบต.คึกคักตั้งแต่เช้า ขณะที่ กกต.ประจวบ ระบุไม่เกิน 19.00 น.รู้ผลเลือกตั้ง

ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบต.คึกคักตั้งแต่เช้า ขณะที่ กกต.ประจวบ ระบุไม่เกิน 19.00 น.รู้ผลเลือกตั้ง

28 พฤศจิกายน 2021
966   0

ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบต.คึกคักตั้งแต่เช้า ขณะที่ กกต.ประจวบคีรีขันธ์ ระบุไม่เกิน 19.00 น.รู้ผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ อบต.ทั้ง 44 แห่ง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ะ นายสัญญา แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ประจำจังหวัดฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายก อบต. บริเวณหน่วยเลือกตั้งประตูทางเข้ากองบิน 5 , อาคารสโมสรกองบิน 5 , ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.คลองวาฬ และที่ทำการ อบต.ห้วยทราย (หลังเก่า) หมู่ที่ 11 ต.ห้วยทราย

โดยพบว่าภาพรวมการเลือกตั้งมีประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างคึกคัก ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รีบออกมาใช้สิทธิก่อนเวลา 17.00 น.เพื่อเลือกคนดี มีความรู้ ความสามารถ เข้าไปทำหน้าที่บริหารท้องถิ่น ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจาก อบต.ถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนอีกหน่วยงานหนึ่ง

ทางด้าน นายสัญญา แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ก่อนวันเลือกตั้ง พบว่ามีเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง ที่ผ่านมาได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ทุกหน่วยใน 406 เขตเลือกตั้งเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถปิดหีบนับคะแนนได้ตามขั้นตอนที่กำหนด

ทั้งนี้คาดว่าประชาชน จะทราบผลคะแนนเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต. อย่างไม่เป็นทางการได้ในเวลา 19.00 น.นี้ โดยเน้นย้ำให้ กปน.ที่ยืนเฝ้าหีบบัตรบัตรลงคะแนน สังเกตการหย่อนบัตรลงคะแนนของผู้ใช้สิทธิให้ครบทั้ง 2 ใบเพื่อป้องกันปัญหาบัตรเขย่ง หรือจำนวนบัตรเลือกตั้งกับจำนวนผู้ใช้สิทธิไม่ถูกต้องตรงกัน

มีรายงานว่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ มี 8 อำเภอ ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง อบต. 44 แห่ง มีจำนวนเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.รวม 406 เขตเลือกตั้ง มีนายก อบต. 44 คน สมาชิกสภา อบต.ทั้งหมด 416 คน สำหรับในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.96 คน ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. 962 คน ที่ อบต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ มีจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต.มากที่สุด รวม 6 คน