เป็นข่าว » นทท.มั่นใจได้ รถโดยสารสาธารณะหัวหิน ผ่านมาตรฐาน SHA , SHA+ และ HDC แห่งแรกของประเทศ

นทท.มั่นใจได้ รถโดยสารสาธารณะหัวหิน ผ่านมาตรฐาน SHA , SHA+ และ HDC แห่งแรกของประเทศ

7 ธันวาคม 2021
487   0

Cr.วิมล ทับคง/หัวหิน

รถโดยสารสาธารณะในอำเภอหัวหิน ผ่านการตรวจประเมินและรับมอบสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA , SHA+ และ HDC เป็นแห่งแรกของประเทศ ยกระดับมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะให้สอดคล้องการท่องเที่ยววิถีใหม่ สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว โดยในรอบแรกมีรถโดยสารสาธารณะผ่านมาตรฐานจำนวน 87 คัน

วันที่ 7 ธันวาคม 2564  ที่สวนโผนกิ่งเพชร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานในพิธีมอบสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA , SHA+ ประจวบคีรีขันธ์ และตราสัญลักษณ์ HDC ให้กับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ประกอบด้วย รถสี่ล้อเล็ก รถสาล้อหรือรถตุ๊กตุ๊ก และรถตู้ไม่ประจำทางในพื้นที่อำเภอหัวหิน ที่ผ่านการตรวจมาตรฐานในรอบแรก จำนวนทั้งสิ้น 87 คัน

โดยมี นางสาวแสงจันทร์ แก้วปทุมรัศมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,นายอิศรา สถาปนเศรษฐ์  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ,นายราม สิงหโศภิษฐ์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอหัวหิน ,นางสาวศิริพร สัตถาพร  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,

นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ, นายกิติพงษ์ สิริเพชรเกษม อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ ตำรวจท่องเที่ยว ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธี เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมันแก่นักเดินทาง และนักท่องเที่ยวในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งถือเป็นการรถโดยสารสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ที่ผ่านการตรวจประเมิน ทั้ง 3 มาตรฐาน

นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวว่า มาตรฐาน SHA , SHA+ ประจวบคีรีขันธ์ และมาตรฐาน HDC ถือว่ามีความสำคัญในด้านธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวของเมืองหัวหิน เนื่องจากส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันและควบคุมโรค รวมถึงแนวทางการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ NEW NORMAL ที่เราทุกคนต้องยึดถือปฎิบัติในชีวิตประจำวัน

ด้วยจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่มีการแพร่กระจายไปในประเทศต่างๆทั่วดลก ซึ่งมาตรฐานทั้งหมดดังกล่าวมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการต่างๆในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย โดยยึดหลักแนวทางการดำเนินงานและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโควิด-19 สำหรับสถานประกอบการของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน ตำบลหนองแก และตำบลหัวหิน ได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการ จึงควรได้รับการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยการส่งเสริมให้มีการผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในระดับ SHA จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , SHA+ ประจวบคีรีขันธ์ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และส่งเสริมให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน HDC ของเทศบาลเมืองหัวหิน

ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการท่องเที่นสรูปแบบใหม่ และเกิดความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากการใช้บริการสาธารณะ ส่งผลให้เกิดการฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจตามมา