เป็นข่าว » ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สั่งระดมกวาดล้างคดีค้ามนุษย์  พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว

ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สั่งระดมกวาดล้างคดีค้ามนุษย์  พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว

14 ธันวาคม 2021
1032   0

ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สั่งระดมกวาดล้างคดีค้ามนุษย์  พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการโรงงานในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด

วันที่  14  ธันวาคม  2564   ที่บริเวณลานด้านหน้าสถานีตำรวจภูธสามร้อยยอด  ตำบลศิลาลอย  อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างคดีค้ามนุษย์ 

โดยมี พ.ต.อ.ภาคภูมิ  โห้ใย  รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.สาโรจน์ พิมพ์คุณากร ผกก.สภ.สามร้อยยอด นำเจ้าหน้าที่ตรวจ  ฝ่ายปกครองอำเภอสามร้อยยอด  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบฯ  สำนักงานจัดหางาน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบฯ  และ กอ.รมน.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมปล่อยแถวแถวระดมกวาดล้างคดีค้ามนุษย์ 

สำหรับการปล่อยแถวระดมกวาดล้างคดีค้ามนุษย์  เป็นการเปิดยุทธการตรวจค้นหาเหยื่อคดีค้ามนุษย์ตามนโยบายของรัฐบาล  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้กำหนดเป้าหมายในการเข้าปฏิบัติการพร้อมกัน ในวันที่ 14  ธันวาคม 2564 

โดยได้มีการประสานการปฏิบัติการกับภาคีเครือข่าย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบูรณาการกำลังเข้าตรวจร่วม และตรวจตรา ป้องกันปราบปราม ประชาสัมพันธ์  แนะนำ  สถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์   และที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เช่น โรงงาน  แพปลา  ปศุสัตว์  เกษตรกรรมขนาดใหญ่

ด้าน พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นปัญหาหลักของประเทศ  เนื่องจากประเทศไทยโดนปรับระดับความน่าเชื่อถือเป็น Tier 2  Watch  List  รัฐบาลจึงเล็งเห็นความสำคัญของการค้ามนุษย์ที่มีแนวโน้มความรุนแรงขึ้น 

โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้สั่งการให้ทุกสถานีที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดกับแนวชายแดน และมีการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ทั้งเส้นทางปกติ และช่องทางธรรมชาติ  เพื่อเข้ามาหางานทำตามสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ และความมั่นคงของชาติ 

ทั้งนี้สำนักงานตำรวจภูธรภาค 7  และตำรวจภูธรจังหวัดประจวบฯ จึงได้มีการบูรณากรร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมุ่งเน้นป้องกัน และปราบปรามไม่ให้เกิดการกระทำผิดเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ 

หลังจากนั้นผู้บังคับการการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบฯ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว  ในสถานประกอบการโรงงานอุสาหกรรมในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด เพื่อป้องกันปัญหาการกระทำผิดเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไป