เป็นข่าว » นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ แถลงยืนยันพบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์ “โอมิครอน” สะสมแล้ว 21 ราย

นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ แถลงยืนยันพบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์ “โอมิครอน” สะสมแล้ว 21 ราย

6 มกราคม 2022
3802   0

นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ แถลงยืนยันพบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนสะสมแล้ว 21 ราย ด้านกระทรวงสาธารณสุขยกระดับเตือนภัย ระดับ 4 รับมือการระบาดระลอก 5

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2564 ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์ ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายแพทย์วรา เศลวัดนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบศีรีขันธ์ แถลงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน .ประจวบศีรีขันธ์

โดยข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เม..2564-6 .. 2565 พบว่ามีรายงานผู้ป่วยจำนวน 20,190 ราย, ผู้ป่วยในเรือนจำ 572 ราย และผู้ป่วยจากการหลบหนีเข้าเมือง 80 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 27 ราย เสียชีวิต จำนวน 122 ราย

คลัสเตอร์ในพื้นที่ .ประจวบคีรีขันธ์ ในช่วง 14 วัน ลำสุด แบ่งเป็น คลัสเตอร์ขนาดใหญ่(ผู้ป่วย 26 รายขึ้นไปจำนวน 6 คลัสเตอร์ ในคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ อยู่ระหว่างการจำกัดการแพร่ระบาด คือกองร้อยทหารเกณฑ์ อำเภอเมือง,ตลาดสดไรใหม่ และโรงงานผลไม้กระป้อง หนองพลับ ส่วนคลัสเตอร์ขนาดเล็ก (ผู้ป่วย 10-25 ราย) จำนวน 5 คลัสเตอร์ ควบคุมได้ภายใน 14 วันทั้งหมด สาเหตุการติดเชื้อ คือ การสัมผัสคนในครอบครัว ที่ทำงาน และการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม

ผลการให้บริการฉีดวัคนป้องกันโควิด-19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการฉีดวัคซีน เข็มที่1 จำนวน 410,048โดส คิดเป็นร้อยละ 70.93 และเข็มที่ 2 จำนวน 381,880 โดส คิดเป็นร้อยละ 66.06

 

การติดตามนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาในพื้นที่ พักในโรงแรมหัวหิน 9,629 คนพบว่ามีผลการตรวจ พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 27 ราย แบ่งเป็นในกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภท Test & Go การตรวจครั้งที่ 2 (วันที่ 6-7) 22 ราย และกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภท Sand box 4 ราย จากการตรวจครั้งที่ 1 จำนวน 4 ราย และ ตรวจครั้งที่ 2 จำนวน 1 ราย

จากรายงานของ ศบค. ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ..2564- 4 ..2565 “โอมิครอนเพิ่ม 276 ราย สะสม 2,338 ราย เพิ่มขึ้น 20.92% กระจายไปแล้ว 55 จังหวัดทั่วประเทศ โดยครึ่งหนึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และอีก

ครึ่งหนึ่งเป็นผู้ติดเชื้อจากกลุ่มแรก และมีผลการตรวจสายพันธุ์พบเดลต้าพบ 78.91 % กลุ่มเสี่ยงหลักที่น่าเป็นห่วง คือ ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน กลุ่มเสี่ยงคือผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ให้ทุกจังหวัดเตรียมความหร้อมในการรับผู้ป่วยที่จะเพิ่มขึ้น

ซึ่งหลังเทศกาลปีใหม่ ได้มีการประเมินสถานการณ์มาตั้งแต่วันที่ 4 ..เป็นตันมา เพื่อสรุปในที่ประชุม ศบค. ตังนี้ 1) การปรับพื้นที่สีตามสถานการณ์ มาตรการและการอนุญาตให้ทำกิจการกิจกรรมต่างๆ 2) การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรค เช่น การพิจารณาการเปิดสถานขันเทิง 3) การปรับมาตรการของผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย

สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะมีการประเมินสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 เป็นประจำ และได้มีการเตรียมโรงพยาบาลทุกแห่ง ทั้งเรื่อง บุคลากร เวชภัณฑ์ จำนวนเตียง และ เตรียม HI, Cl เพื่อรองรับกรณีพบผู้ติดเซื้อจำนวนมาก ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสายพันธุ์ใหม่ Omicron เพื่อสื่อสารให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันไม่ให้เกิดโรค ไม่เกิดความตระหนกหรือแตกตื่นเกินกว่าเหตุ

พบว่า Omicron ติดเชื้อได้เร็ว แต่ความรุนแรงและส่งผลให้เสียชีวิตไม่ได้แตกต่างจากสายพันธุ์ Delta ไม่มีความจำเป็นต้องตรวจแยกสายพันธุ์ เพราะยังให้การรักษาด้วยวิธีการแบบเดิม วัคซีนยังสามารถควบคุมและเกิดประโยชน์ จึงขอรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน

ส่วนผู้ป่วย Covid-19 สายพันธุ์ Omicron ในจังหวัดประจวบศีรีขันธ์ ล่าสุดยืนยันแล้วตรวจพบผู้ป่วยสะสมรวม 21 ราย เป็นชาย 12 ราย และหญิง 9 ราย ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นการติดจากต่างประเทศ 6 ราย ติดในประเทศ14 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวน 1 ราย

ซึ่งมาตรการหลักของการป้องกันการติดเชื้อโควิต-19 สายพันธุ์โอไมครอน คือ V-U-C-A ได้แก่ 1) การรับวัคซีนให้ครบ 2) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคแบบครอบจักรวาล Universal Prevention 3) สถานประกอบการ ต้องเน้นปฏิบัติตาม Covid Free Setting หรือ SHA+ จังหวัดประจวบคีรีชันธ์ และ 4) การตรวจATK ซึ่งหลังเทศกาลปีใหม่ เน้นย้ำให้ผู้ที่ดำเนินทางไปท่องเที่ยว หรือ กลับภูมิลำเนา ต้องมีการตรวจ ATK ก่อนกลับเข้ามาทำงาน ซึ่งหากพบเชื้อ สามารถติดต่อสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษาตามหลักเกณฑ์ต่อไป

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับเตือนภัย ระดับ 4 ขอให้งดการรวมกลุ่ม งดการเดินทางข้ามจังหวัด ฯลฯ เตรียมพร้อมรับมือการระบาดระลอก 5