เป็นข่าว » สั่งด่วนห้ามดื่มสุราในร้านอาหารที่หัวหิน ตั้งแต่ 21.00–06.00น. สกัดโควิดโอมิครอน

สั่งด่วนห้ามดื่มสุราในร้านอาหารที่หัวหิน ตั้งแต่ 21.00–06.00น. สกัดโควิดโอมิครอน

10 มกราคม 2022
935   0

สั่งด่วนห้ามดื่มสุราในร้านอาหารที่หัวหิน ตั้งแต่ 21.00–06.00น. สกัดโควิดโอมิครอน หลังพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 21 ราย

วันที่ 9 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ลงนามในประกาศคำสั่งที่ 436 /2565 ปรับปรุงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพรระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว เขตเทศบาลเมืองหัวหิน เฉพาะ ต.หัวหิน ต.หนองแก

โดยยกเลิกคำสั่งที่ 12236/2564 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จากเดิมอนุญาตให้บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ในพื้นที่นำร่องไม่เกิน 22.00 น. นั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและทวีความรุนแรงขึ้น โดยปรากฏเชื้อกลายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้เร็ว มีโอกาสทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น

จึงมีคำสั่งให้พื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวดำเนินการตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นำร่องเปิดให้บริการได้

เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในระดับ SHA PLUS ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ SHA จังหวัดประจวบดีรีขันธ์ หรือผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเท่านั้น ให้มีบริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติ

โดยห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน หลังเวลา 21.00 ถึง 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติอาจมีความผิดโทษตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ปรับไม่กินสองหมื่นบาทหรืออาจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำ ทั้งปรับ

มีรายงานเพิ่มเติมว่า กรณีการออกประกาศคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากมีสถานประกอบการบางแห่งฝ่าฝืนประกาศคำสั่ง แต่ไม่มีการจับกุมดำเนินคดี ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเมื่อสับดาห์ที่ผ่านมา นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้แถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอน สะสมแล้ว 21 ราย

ขณะที่วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 97 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 9 ราย ใช้เตียง 442 ราย เหลือเตียง 575 เตียง คลัสเตอร์สำคัญประกอบด้วย กองร้อยทหารเกณฑ์ อ.เมือง ป่วยสะสม 57 ตลาดสดไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด สะสม 53 ราย ครอบครัวเคาท์ดาวน์สวนอาหารบ่อนไก่ อ.หัวหิน สะสม 10 ราย เครือญาติอาหารตามสั่ง หมู่ 2 ต.กุยบุรี สะสม 10 ราย โรงงาน ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยอดสะสม 12 ราย เครือญาติสังสรรค์ปีใหม่ ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก สะสม 24 ราย