เป็นข่าว » ปรับมาตรการคุมโควิด-19 หลังยอดผู้ติดเชื้อโอมิครอน จาก 21 คนเมื่อสับดาห์ที่แล้ว พุ่งถึง 61 คน

ปรับมาตรการคุมโควิด-19 หลังยอดผู้ติดเชื้อโอมิครอน จาก 21 คนเมื่อสับดาห์ที่แล้ว พุ่งถึง 61 คน

10 มกราคม 2022
641   0

ปรับมาตรการคุมโควิด-19 หลังยอดผู้ติดเชื้อโอมิครอน จาก 21 คนเมื่อสับดาห์ที่แล้ว พุ่งถึง 61 คน พร้อมแนะสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หากต้องการเปิดเป็นร้านอาหาร เร่งแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 15 ม.ค.นี้

วันที่ 10 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านระบบซูม

ทั้งนี้ นพ.วรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดคีรีขันธ์ ได้รายงานข้อมูลประจำวันที่ 10 ม.ค.65 พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ 101 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต พบการติดเชื้อจากต่างประเทศ 27 คน ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 26 คน ติดเชื้อในจังหวัด 6 คน อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 2 คน

สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยอดสะสมจากเมื่อสับดาห์ที่ผ่านมา 21 คน เพิ่มเป็นจำนวน 61 คน ตรวจพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนในพื้นที่ อ.หัวหิน มากที่สุด 54 คน โดย 4 คน อยู่ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ที่เหลือตรวจพบในพื้นที่ อ.ปราณบุรี 3 คน อ.บางสะพาน 2 คน อ.ทับสะแก 1 คน และ อ.เมืองประจวบฯ อีก 1 คน

โดยปัจจุบันผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอน รักษาหายแล้ว 11 คน ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่าผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนไม่ได้มีอาการรุนแรง มากไปกว่าสายพันธุ์เดลต้า ซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดอยู่ในขณะนี้ แต่แพร่กระจายเชื้อได้เร็วกว่า จึงขอให้ประชาชนป้องกันตนเองตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ส่วนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป รวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ขอให้มาเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว ขณะเดียวกัน โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดอยู่ระหว่างการเร่งฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้มากขึ้น

มีรายงานว่า ที่ประชุมคณกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ยังได้มีการหารือการปรับมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของ จ.ประจวบฯ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุม โซนสีส้ม ให้สอดคล้องกับคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือ ศบค.

โดยล่าสุดได้มีการออกประกาศคำสั่งจังหวัด ให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือมาตรฐาน SHA PLUS ของ จ.ประจวบฯ ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว เขตเทศบาลเมืองหัวหิน เฉพาะ ต.หัวหิน และ ต.หนองแก

สามารถให้ลูกค้าบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. จากเดิมที่อนุญาตให้ดื่มได้ถึงเวลา 22.00 น.และห้ามการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านหลังเวลา 21.00 น.ถึง 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่วนการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านสามารถทำได้ตามเวลาเปิดให้บริการปกติ ขณะที่พื้นที่อื่นที่อยู่นอกพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวยังคงไม่อนุญาตให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร

สำหรับกรณีของสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในทุกอำเภอ ยังคงให้งดการเปิดบริการ แต่ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอเปิดดำเนินการในรูปแบบร้านอาหารได้ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ

จากนั้นจะมีทีมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ก่อนเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาอนุญาตเปิดกิจการ และจะมีการจัดระบบการกำกับติดตามอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการระบาดโควิด-19

นอกจากนั้น นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงบุคลากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้เพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และศูนย์แยกตัวในชุมชน หรือ CI พร้อมเร่งรณรงค์กระตุ้นเตือนให้ประชาชนมารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เพิ่มมากขึ้น