เป็นข่าว » SVL Group เน้นย้ำสร้างมาตรฐาน “ขนส่งปลอดภัย…ใส่ใจชุมชน”

SVL Group เน้นย้ำสร้างมาตรฐาน “ขนส่งปลอดภัย…ใส่ใจชุมชน”

3 กุมภาพันธ์ 2022
407   0

SVL Group วางมาตรการความปลอดภัยทางถนนให้กับชุมชน เน้นย้ำสร้างมาตรฐาน “ขนส่งปลอดภัย…ใส่ใจชุมชน” ควบคุมการปฏิบัติงานรถขนส่งสินค้า

นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด – ธุรกิจกลุ่มขนส่ง SVL Group และในฐานะประธาน “ชมรมผู้ประกอบการขนส่งบางสะพาน” จัดประชุมทีมรถตรวจการณ์ระบบขนส่งสินค้า โดยมอบหมายและกำชับทีมงานฯ ให้ปฏิบัติงานรณรงค์ต่อเนื่อง

ออกตรวจการณ์และทำงานร่วมกับ “ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมขนส่งสินค้า (OCC)” ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน สอดส่อง ดูแล ติดตาม ควบคุมวินัยจราจรและอำนวยความสะดวกแนะนำเส้นทางการเดินรถให้กับพนักงานขับรถขนส่งสินค้า

พร้อมเป็นกำลังเสริมด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับชุมชน เน้นตรวจตราในขอบเขตเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าพื้นที่ อ.บางสะพาน เป็นหลัก และ อ.เมือง จ.ประจวบฯ เน้นย้ำสร้างมาตรฐาน “ขนส่งปลอดภัย…ใส่ใจชุมชน” ตามนโยบายด้านความปลอดภัยของ SVL Group