สิ่งแวดล้อม » บริษัทเอกชน นำร่องการทดสอบรถหัวลากไฟฟ้า 100% ในระบบขนส่ง

บริษัทเอกชน นำร่องการทดสอบรถหัวลากไฟฟ้า 100% ในระบบขนส่ง

10 กุมภาพันธ์ 2022
629   0

บริษัทเอกชนนำร่องการทดสอบรถหัวลากไฟฟ้า 100% ในระบบขนส่ง หวังลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีติดตามการขับรถอย่างปลอดภัย ผ่าน “ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมขนส่งสินค้า (OCC)”  รอผลการศึกษา เพื่อเดินหน้าในการนำมาใช้จริง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(หลังใหม่) อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยสำนักงานพลังงานจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเยี่ยมชมการสาธิตการใช้งานรถหัวลากพลังงานไฟฟ้า 100%

ซึ่ง SVL Group ธุรกิจโลจิสติกส์ เครือสหวิริยาประจวบคีรีขันธ์ โดยนายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้นำมาทดลองใช้ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อศึกษาความคุ้มค่าก่อนจะนำมาใช้ในระบบโลจิสติกส์อย่างเต็มตัว

เนื่องจากรถไฟฟ้าไม่มีปัญหา หรือผลกระทบด้านมลพิษกับสิ่งแวดล้อม หากผลการศึกษาทดลองใช้แล้วคุ้มค่า และประสบความสำเร็จต่อการลงทุน ในอนาคตก็น่าสนใจที่จะนำมาใช้ในระบบโลจิสติกส์อย่างเต็มตัว ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาและทดลองวิ่งขนส่งสินค้า

ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีติดตามการขับรถอย่างปลอดภัย ผ่าน “ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมขนส่งสินค้า (OCC)” ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน สอดส่อง ดูแล ติดตาม ควบคุมวินัยจราจร ตลอดจนอำนวยความสะดวกแนะนำเส้นทางการเดินรถให้กับพนักงานขับรถขนส่งสินค้า

รวมทั้งเป็นกำลังเสริมด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับชุมชนเป็นสำคัญ ซึ่งการดำเนินการทั้งสองอย่างจะช่วยให้ระบบโลจิสติกส์ขนส่งสินค้า ซึ่งต้องใช้รถขนส่งจำนวนมากจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และมีความปลอดภัยขั้นสูงสุดต่อชุมชนอีกด้วย

นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เปิดเผยว่า หากรถบรรทุกสามารถนำระบบพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในกระบวนการขนส่งสินค้าได้ จะทำให้ช่วยลดมลพิษและผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดประจวบได้เป็นอย่างดี

ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างที่บริษัทเอกชนนำร่องทดลองใช้ แต่ยังติดปัญหาเกี่ยวกับสถานีบริการชาร์จไฟยังมีน้อยไม่แพร่หลาย เนื่องจากอยู่ในระหว่างการนำร่องทดลองใช้ และศึกษาถึงความคุ้มค่าก่อนนำมาใช้จริง ซึ่งคาดว่าประมาณอีกสักช่วงเวลาหนึ่ง บริษัท เอกชนต่างๆน่าจะเริ่มใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ

ซึ่งรถพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่จะวิ่งได้ ประมาณ 200 กิโลเมตร ต่อการชาร์จไฟ 1 ครั้ง และในแต่ละครั้งใช้เวลาในการชาร์จไฟแบตเตอรี่ประมาณ 2 ชั่วโมง