สิ่งแวดล้อม » ฮือฮา! สบอ.3 สาขาเพชรบุรี จับ ‘ลิงเผือก’ เพศเมียได้ 1 ตัว ปะปนมากับลิงแสมฝูงใหญ่

ฮือฮา! สบอ.3 สาขาเพชรบุรี จับ ‘ลิงเผือก’ เพศเมียได้ 1 ตัว ปะปนมากับลิงแสมฝูงใหญ่

13 กุมภาพันธ์ 2022
495   0

“ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ทปษ.รมว.ทส.” มอบหมาย ผอ.สบอ.3 สาขาเพชรบุรี ติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการควบคุมประชากรลิงแสม วัดเขาพรหมชะแง้ ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ขณะที่เจ้าหน้าที่ จับลิงเผือกเพศเมียได้ 1 ตัว ปะปนมากับลิงแสมฝูงใหญ่ที่จับมาทำหมันควบคุมประชากร เร่งเจาะเลือดตรวจสุขภาพ พร้อมบันทึกข้อมูลรายงานกรมอุทยานฯ โดยจะไม่ดำเนินการทำหมัน ก่อนปล่อยคืนธรรมทันที

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี

ติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการควบคุมประชากรลิงแสม พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ วัดเขาพรหมชะแง้ ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายวันชัย สิงห์โตผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.3พบ.คณะสัตว์แพทย์พร้อมจนท.ร่วมลงพื้นที่เพื่อการดำเนินการตามโครงการฯ

นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี กล่าวว่า การดำเนินโครงการควบคุมประชากรลิงแสม ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส.

เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและสัตว์ป่า รวมไปถึงการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ป่า และแผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

สำหรับบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาการรบกวนจากประชากรลิงแสม ซึ่งจำนวนประชากรลิงในพื้นที่แต่ละอำเภอโดยเฉพาะอำเภอบ้านลาด นั้น มีประชากรลิงไม่ต่ำกว่า 1,000-1,500 ตัว ซึ่งอำเภอบ้านลาดมีพื้นที่ติดกับเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี

ซึ่งในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี มีจำนวนประชากรลิงแสม มากถึงประมาณ 3,000 ตัว และมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเริ่มกระจายตัวออกนอกพื้นที่อาศัยเดิม สร้างความเดือดร้อน รบกวนประชาชนในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนธุรกิจการท่องเที่ยว การเกษตรกรรมของราษฎร

ซึ่งทั้งหมดเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเขตอำเภอบ้านลาด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการควบคุมประชากรลิงโดยวิธีการทำหมัน ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและสมดุลกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งมีการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ โดยการสุ่มตรวจโรคเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี จึงได้จัดทำโครงการ การควบคุมประชากรลิงแสมบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและได้รับความเห็นชอบในการอนุมัติโครงการ

ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเมืองน่าอยู่ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม วงเงินงบประมาณ 1,127,200 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ได้ดำเนินการดักจับลิงแสม จำนวน 600 ตัว

โดยในพื้นที่วัดเขาพรหมชะแง้ ตำบลถ้ำรงค์ นั้น ดำเนินการดักจับและทำหมันลิงแสมทั้งสิ้น จำนวน 200 ตัว พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจวิเคราะห์โรคในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนลิงที่ทำหมัน

โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ได้เริ่มปฏิบัติงานดำเนินการทำหมันพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างเลือด ลิงแสมแล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และจะดำเนินการตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จนแล้วเสร็จโครงการ

ผอ.สบอ.3 สาขาเพชรบุรี  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในส่วนของการดำเนินการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี

พร้อมด้วย สัตวแพทย์จากกลุ่มการจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สัตวแพทย์จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย และสัตวแพทย์จาก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ซึ่งทั้งหมดจะได้ร่วมมือในการดำเนินการทำหมันลิงแสม พร้อมทั้งดำเนินการสักหมายเลขประจำตัวให้กับลิงแสมที่จับทำหมัน

โดยลิงเพศผู้จะสัก ที่บริเวณต้นแขนด้านใน ที่แขนซ้าย และลิงเพศเมียจะสักที่แขนขวา พร้อมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจวิเคราะห์โรค ต่อไป