สิ่งแวดล้อม » กรมอุทยานฯ ใส่ปลอกคอ GPS-collar สองช้างป่าละอู “พลายบุญช่วย-พลายบุญมี”

กรมอุทยานฯ ใส่ปลอกคอ GPS-collar สองช้างป่าละอู “พลายบุญช่วย-พลายบุญมี”

1 มีนาคม 2022
885   0

กรมอุทยานฯ ใส่ปลอกคอ GPS-collar สองช้างป่าละอู “พลายบุญช่วย-พลายบุญมี” ที่มีพฤติกรรมหากินในหมู่บ้านป่าละอู แถมยังรื้อทำลายทรัพย์สิน หวังติดตามพฤติกรรมใกล้ชิด ป้องกันหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สบอ.3) สาขาเพชรบุรี เปิดเผยว่า ปัญหาช้างป่าที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่พบพฤติกรรมหากินในเขตชุมชน รื้อทำลายสิ่งของ บ้านเรือนประชาชน รวมทั้งทำลายพืชสวนพืชไร่ของชาวบ้าน

โดยเฉพาะช้างป่า “พลายบุญช่วย” และ “พลายบุญมี” ซึ่งเป็นช้างป่ามีงาขนาดใหญ่  ซึ่งคุ้นเคยต่อการผลักดันกลับเข้าป่าของเจ้าหน้าที่อุทยานฯและทหารชุดเฉพาะกิจจงอางศึกที่ลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยให้ชุมชน โดยเฉพาะถนนสายพุไทร-ไทรเอน ถนนหลักเส้นทางเข้าหมู่บ้านป่าละอู และเป็นเส้นทางไปท่องเที่ยวที่น้ำตกป่าละอู แหล่งท่องเที่ยวดังใน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ซึ่งมักเจอกับปัญหาช้างป่าเดินข้ามถนน

ทั้งนี้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า เป็นปัญหาที่เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญ เพราะเป็นปัญหาสำคัญต่อการอนุรักษ์ช้าง ซึ่งปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการบุกรุกพื้นที่ป่าแหล่งที่อยู่ของช้าง

โดยปัจจุบันอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีช้างป่าอาศัยอยู่กว่า 180 ตัว ในพื้นที่ประมาณ 220 ตารางกิโลเมตร ทางตอนล่างของอุทยานแก่งกระจาน ซึ่งถือว่ามีความหนาแน่นค่อนข้างสูง จึงเกิดปัญหาช้างป่า ออกหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดังกล่าว

โดยก่อนหน้านี้ทางอุทยานฯ ได้มีการเสนอเรื่องขอย้ายช้างป่าทั้ง 2 ตัวในการอย่างใกล้ชิดของทีมสัตว์แพทย์กรมอุทยานฯ เคลื่อนย้ายไปอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าลึกเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพื่อแก้ปัญหา แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ติดปัญหาจากการขนย้ายช้าง

ล่าสุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหนังสืออนุมัติให้เจ้าหน้าที่สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ร่วมกันติดตามพฤติกรรม ช้างป่าพลายบุญช่วย และพลายบุญมี

โดยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดปลอกคอติดตามตัวสัตว์สัญญาณดาวเทียม หรือ GPS-collar เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบรู้เส้นทางการเคลื่อนที่ การหากินของช้างป่าด้านนิเวศวิทยาได้อย่างใกล้ชิด เป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังป้องกันช้างป่าเข้าไปหากินในเขตชุมชนลดความขัดแย้ง

โดยมีรายงานว่า เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า สัตวแพทย์ประจำกลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย และทหารชุดเฉพาะกิจจงอางศึก

ได้ร่วมกัน ติดปลอกคอสัญญาณดาวเทียมกับช้างป่าพลายบุญช่วย และ พลายบุญมี เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ จากนั้นจะให้เจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามพฤติกรรม การเคลื่อนที่ เพื่อป้องกันเฝ้าระวังช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยหลังจากติดปลอกคอแล้วจะมีการรายงานพฤติกรรมของช้างป่าทั้งสองตัวให้กรมอุทยานฯ ทราบต่อไป