คัดข่าวดี » SVL Group หนุนเสริมเครือข่ายชุมชน เรียนรู้โลกออนไลน์

SVL Group หนุนเสริมเครือข่ายชุมชน เรียนรู้โลกออนไลน์

2 มีนาคม 2022
343   0

SVL Group หนุนเสริมเครือข่ายชุมชน เรียนรู้โลกออนไลน์ “หารายได้เสริม สู้วิกฤตโควิด-19” หนุนศักยภาพชุมชนในพื้นที่ อ.บางสะพาน

ทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นพี่เลี้ยงส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หนุนศักยภาพชุมชนในพื้นที่ อ.บางสะพาน สู้วิกฤตโควิด-19  โดยร่วมมือกับผู้นำชุมชน และพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน ชวนชุมชนปรับวิถีชีวิตใหม่ นำผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อที่มีอยู่ในชุมชน อาทิ ผ้ามัดย้อม อาหารทะเลแห้ง ของดีบางสะพาน ฯลฯ มาเปิดตลาดออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น

ภายใต้ “โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” สนับสนุนโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การตลาด และตลาดออนไลน์”

โดยกิจกรรมฯ ดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายวินัย  มะยมทอง  แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวเปิดโครงการฯ และเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่  23 – 25 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ศาลาประชาคมบ้านม้าร้อง หมู่ที่ 4 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีชุมชนเข้าร่วมอบรมกว่า 20 คน จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโควิด–19

ในการอบรมครั้งนี้ มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมให้ความรู้ถึงเทคนิคต่างๆ ทั้งในเรื่องการตลาดออนไลน์ เรียนรู้เชิงวิเคราะห์ตลาด กลุ่มเป้าหมาย และคู่แข่ง การสร้างสรรค์ Content สร้างเพจเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเทคนิคการถ่ายภาพอย่างมืออาชีพ

ทุกคนที่เข้าอบรมได้เรียนรู้ พร้อมมีการทำ Workshop และเรียนรู้เรื่องการยิงโฆษณา ในธุรกิจออนไลน์แบบมืออาชีพ เพื่อก้าวไปสู่การทำธุรกิจในโลกออนไลน์ในอนาคต ฟรี !! โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอด 3 วัน

ทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนในนาม SVL Group ร่วมเป็นพี่เลี้ยงประสานงาน สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมฯ เพื่อร่วมสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง เติมศักยภาพ ส่งเสริมชุมชนให้มีอาชีพและรายได้ เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19

ที่ผ่านมา SVL Group ได้ร่วมให้กำลังใจพนักงาน และเคียงข้างชุมชนบางสะพานมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงวิกฤตโควิด-19  ซึ่งก่อนหน้านี้ SVL Group ได้เปิดช่อง live สด ชวนชุมชนขายสินค้าออนไลน์ภายใต้ชื่อ “เช็คอินบางสะพาน Live” เพื่อเป็นการหนุนเสริม ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ อ.บางสะพาน ชวนชุมชนปรับวิถีชีวิตใหม่ นำผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งอาหารทะเลแห้ง ของดีบางสะพาน ฯลฯ และได้รับการตอบรับที่ดี

ทั้งจากพนักงาน SVL Group ซึ่งยอด  ออเดอร์จากการไลฟ์สดทั้งหมด เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน-นวัตวิถี รวมถึงเสริมศักยภาพเครือข่ายชุมชนให้ก้าวไปสู่การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ไปถึง OTOP ต่อไป

SVL Group ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน และเชื่อว่าการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ทั้งจากภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรภาคีเครือข่าย เมื่อทุกส่วนร่วมมือกันสร้างประโยชน์จุดประกายให้ชุมชนได้พบโอกาส

ในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง เมื่อเกิดความร่วมมือ ทุกอย่างก็จะเริ่มฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก และสามารถสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน แม้ในยามวิกฤตโควิด-19 ถ้าเราร่วมมือ ร่วมใจ ก็จะสามารถก้าวผ่านไปด้วยกัน