คัดข่าวดี » SVL Group ร่วมสร้างคนคุณภาพ “พี่สอนน้อง”ถ่ายทอดงานโลจิสติกส์

SVL Group ร่วมสร้างคนคุณภาพ “พี่สอนน้อง”ถ่ายทอดงานโลจิสติกส์

2 มีนาคม 2022
471   0

SVL Group ร่วมสร้างคนคุณภาพ “พี่สอนน้อง”ถ่ายทอดประสบการณ์จริงด้านงานโลจิสติกส์ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

โครงการ “พี่สอนน้อง” อีกหนึ่งความภูมิใจของ พี่ๆ นำโดยนายปัณณพัฒน์ จันทร์มั่งคั่ง ผู้จัดการส่วน – การบุคคลและธุรการ นำทีมพนักงานจาก บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต – กลุ่มธุรกิจขนส่งทางบก SVL Group  ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพ “โลจิสติกส์” ผ่านห้องเรียนใน “โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง)”

โดยมีการบรรยาย และเล่าเรื่องราวการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การบริหารสินค้าคงคลัง ให้น้องๆ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน (ปวส.) ได้รับฟังว่า “การเรียนในสาขาวิชา และการนำไปใช้ในชีวิตจริง แตกต่างกันอย่างไร”

ในโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ เพื่อร่วมสร้างเยาวชนให้เป็นมืออาชีพในสายงานของโลจิสติกส์ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

Class นี้ ทีม SVL Group ขอขอบพระคุณ ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา -นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว พร้อมด้วยคณะอาจารย์ นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ครูเบญจมาภรณ์ หุ่นงาน หัวหน้าสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ร่วมให้การต้อนรับตัวแทนทีมวิทยากรพี่ๆ ของ ไลน์ ทรานสปอร์ต ณ ห้องประชุมทองมงคล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ.ประจวบฯ

ซึ่งที่ผ่านมา กว่า 10 ปี ที่นับเป็นความร่วมมือด้วยดีเสมอมา ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานและกลุ่มอุตสาหกรรมเครือสหวิริยา รวมทั้ง บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต – กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ SVL Group ได้ร่วมเป็นพี่เลี้ยง “พี่สอนน้อง” เปิดประสบการณ์โลกของโลจิสติกส์ ให้กับน้องๆ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีพบางสะพาน

การมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพให้กับชุมชน ทั้งการรับสมัครตำแหน่งงานในพื้นที่ การมอบโอกาสทางการศึกษา รวมถึงการสื่อสารให้ความรู้ด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของ SVL Group ที่ได้ปฎิบัติมาอย่างยาวนานร่วมกับพี่น้องชาวบางสะพาน ลูกหลานชาวบางสะพานจากรุ่นสู่รุ่นที่ทำงานร่วมกับ SVL Group ต่างก็เต็มใจ และพร้อมมอบสิ่งดีๆ ให้กับอำเภอบางสะพานต่อไป