สิ่งแวดล้อม » กองทัพบกไทย-กองทัพบกสหรัฐ ฝึก “การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านดับไฟป่า”

กองทัพบกไทย-กองทัพบกสหรัฐ ฝึก “การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านดับไฟป่า”

11 มีนาคม 2022
439   0

กองทัพบกไทย – กองทัพบกสหรัฐ และ กรมป่าไม้ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ฝึก “การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านดับไฟป่า” หวังสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แก้ไขปัญหาไฟป่า ที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศ 17 จังหวัดภาคเหนือ

เมื่อเร็วๆนี้ พลโท นิรันดร ศรีคชา เจ้ากรมกิจการพลเรือน ทหารบก และ พลตรี อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงาน ด้านกิจการพลเรือน พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม การฝึกแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านการดับไฟป่า ระหว่าง กองทัพบกไทย กับ กองทัพบกสหรัฐฯ และ กรมป่าไม้ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3

โอกาสนี้ได้ร่วมชมการสาธิตการปฏิบัติ ณ ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า (ส่วนหน้า) อ.แม่ทะ จ.ลำปาง และรับฟังการทบทวนหลังการปฏิวัติ (AAR) ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้จากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและคุณภาพอากาศ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย โดยสถานการณ์จุดความร้อนและค่าคุณภาพอากาศทางภาคเหนือ ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน

ซึ่งสาเหตุเกิดจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิง และการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร รวมถึงปัญหาหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีปริมาณสูงขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่ภาคเหนือเป็นประจำทุกปี

จึงเกิดความร่วมมือระหว่าง กองทัพบกไทย และกองทัพบกสหรัฐ เมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้กำหนดแผนการดำเนินงานความร่วมมือในเรื่องต่างๆ หนึ่งในนั้น คือ การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านดับไฟป่า

ทั้งนี้ กองทัพบกไทย ได้กำหนดจัดการฝึกแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านการดับไฟป่า (Bush Fire Subject Matter Expert Exchange : Bush Fire SMEE 2022)

ระหว่าง กองทัพบกไทย โดย กองทัพภาคที่ 3, กรมกิจการพลเรือนทหารบก และกรมป่าไม้ ร่วมกับ สหรัฐอเมริกา โดย Washington National Guard ขึ้น เพื่อให้เกิดความชำนาญและเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เมื่อต้องออกปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าช่วยเหลือประชาชน