เป็นข่าว » หวั่นเกิดคลัสเตอร์ใหญ่หลังเทศกาลสงกรานต์  สามร้อยยอดระดมทุกภาคส่วน MOU โควิด

หวั่นเกิดคลัสเตอร์ใหญ่หลังเทศกาลสงกรานต์  สามร้อยยอดระดมทุกภาคส่วน MOU โควิด

15 มีนาคม 2022
750   0

Cr. ฐิติชญา แสงสว่าง 

หวั่นเกิดคลัสเตอร์ใหญ่หลังเทศกาลสงกรานต์  สามร้อยยอดระดมทุกภาคส่วน MOU บริหารจัดการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19  พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจ “โควิดสู่โรคประจำถิ่น” ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 15 มีนาคม 2565  ที่วัดตาลเจ็ดยอด  หมู่ 4  ต.ศาลาลัย  อ.สามร้อยยอด  จ.ประจวบคีรีขันธ์   ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำ MOU  เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  นายไพศาล ช่อผกา นายอำเภอสามร้อยยอด ได้มอบหมายให้ นายศิลปชัย  จันทร์มีศรี  ปลัดอาวุโสอำเภอสามร้อยยอด 

ร่วมประชุมเพื่อวางแผนบริหารจัดการและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมลงนาม MOU  โดยมีนายสำราญ  เพ็งสวัสดิ์  สาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด , ผู้แทนโรงพยาบาลสามร้อยยอด , นายนรินทร์  สีงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่เก่า , ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งเคล็ด 

นายกำพล  เต็งประเสริฐ  นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า , นายอรรถวิทย์  เต็งประเสริฐ  กำนันตำบลไร่เก่า , นางหงส์  พฤษาพันธ์รัตน์  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลไร่เก่า พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อสม.  และประชาชนร่วมการประชุม  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ตรวจ  ATK  ก่อนร่วมประชุมทุกคนเพื่อความปลอดภัย

ทั้งนี้ จากสถานการณ์โควิด-19 โดยพบการแพร่ระบาดทั่วทั้งประเทศ มีผู้ป่วยอาการรุนแรงและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น  ขณะที่อำเภอสามร้อยยอด พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวัน เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด  ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงดำเนินการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งสาธารณสุขอำเภอ  งานปกครองอำเภอ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิ์ภาพมากที่สุด

นายสำราญ  เพ็งสวัสดิ์  สาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด กล่าวว่า  สำหรับอำเภอสามร้อยยอดขณะนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก  จากหลายคลัสเตอร์  ทั้งจากโรงงาน  งานประเพณีต่างๆ  และพบปัญหาจากการกักตัวแบบ  Home Isolation  ของผู้ป่วยที่กลายเป็นคลัสเตอร์ภายในครอบครัว ประกอบกับไม่สามารถควบคุมกลุ่มเสี่ยงสูงไม่ให้ออกมาข้างนอกได้ 

ขณะนี้สิ่งที่เป็นห่วงคือช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในเดือนเมษายน ที่กำลังจะมาถึง คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา  และเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก  หวั่นว่าในช่วงหลังสงกรานต์  ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน  อาจจะเกิดคลัสเตอร์ใหญ่และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก

ในส่วนของหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพที่สุด   สร้างความเข้าใจเตรียมความพร้อมรับโรคโควิด-19  สู่โรคประจำถิ่น ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข จึงอยากให้ทุกคนต้องดูแลตนเองเป็นหลัก  ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  และต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

สำหรับสถานการณ์ Covid-19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันนี้พบผู้ป่วยใหม่ 155 ราย  ติดเชื้อในจังหวัด 152 ราย ติดนอกจังหวัด 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม โดยเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม 16 ราย  โดยผู้ป่วยใช้เตียงไป 813 ราย เหลือเตียง 896 เตียง (รวมเตียงใน รพ. และ รพ.สนาม 1,709 เตียง) อัตราครองเตียง ร้อยละ 47.6  มียาฟาวิพิราเวียร์ คงคลัง 69,979 เม็ด

ส่วนการฉีดวัคซีนนั้น จ.ประจวบฯ รับวัคซีนเข็ม 1 ได้ร้อยละ 75.68, เข็ม 2 ร้อยละ 69.47, เข็ม 3 ร้อยละ 25.26  ขณะที่ อ.หัวหิน รับวัคซีนเข็ม 1 ได้ร้อยละ 96.62, เข็ม 2 ร้อยละ 88.89, เข็ม 3 35.59