เป็นข่าว » สามร้อยยอดส่อวุ่น! พบปัญหาคลัสเตอร์ ติดเชื้อในครอบครัว จากการกักตัวแบบ Home Isolation

สามร้อยยอดส่อวุ่น! พบปัญหาคลัสเตอร์ ติดเชื้อในครอบครัว จากการกักตัวแบบ Home Isolation

15 มีนาคม 2022
787   0

Cr. ฐิติชญา  แสงสว่าง

สามร้อยยอดส่อวุ่น! พบปัญหาคลัสเตอร์ ติดเชื้อกันภายในครอบครัว จากการกักตัวแบบ Home Isolation ด้านเทศบาลตำบลไร่เก่า เร่งแก้ปัญหาจัดศูนย์พักคอยและแยกกักตัวในชุมชนเพิ่ม โดยติดตั้งระบบไอที กล้องวงจรปิด รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  พร้อมลดการกักตัวแบบ HI  หลังพบปัญหาติดเชื้อทั้งบ้าน และควบคุมได้ยาก

วันที่ 15  มีนาคม  2565  ที่หอประชุมวัดตาลเจ็ดยอด   หมู่ที่  4  ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด  จ.ประจวบคีรีขันธ์  นายสุริยา คีรีนิล  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด  นางสาวคณิศร  ฉายศรี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสามร้อยยอด นายนรินทร์  สีงาม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด  และคณะ

ตรวจความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อตั้งเป็น ศูนย์พักคอยและแยกกักตัวในชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลไร่เก่า  และคณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลไร่เก่า ระดมกำลังเข้าช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมเปิดรับผู้ป่วยในวันนี้ เบื้องต้นสามารถรับผู้ป่วยได้จำนวน  60  เตียง

มีรายงานว่า จากการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19  ในเขตเทศบาลตำบลไร่เก่า เพิ่มขึ้นจำนวนมาก หลังพบปัญหาคลัสเตอร์ ติดเชื้อกันภายในครอบครัว  เนื่องจากผู้ติดเชื้อที่ประสงค์กักตัวอยู่ที่บ้าน หรือ Home Isolation (Hi)  ไม่มีการปฏิบัติตัวตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ส่งผลทำให้ กลุ่มเสี่ยงสูงคือคนในครอบครัว  เกิดการติดเชื้อกันทั้งบ้าน  ยากต่อการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากไม่ให้ข้อมูลที่แท้จริง ดังนั้นเทศบาลตำบลไร่เก่า จึงได้เร่งจัดตั้งศูนย์พักคอยและแยกกักตัวในชุมชนเพิ่มเติม อีกหนึ่งแห่ง เพื่อนำผู้ป่วยกลับมารักษาตัวใน Ci ลดการกักตัวแบบ Home  Isolation ลง

ทั้งนี้ พระมหาจำนง  จรณธัมโม  เจ้าอาวาสวัดตาลเจ็ดยอด  ได้เมตตาอนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่ในหอประชุมวัดตาลเจ็ดยอด เป็นสถานที่กักตัวสำหรับผู้ป่วย  ซึ่งเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลไร่เก่าและหลายหน่วยงาน

ได้ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ ติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการควบคุมดูแลการกักตัวผู้ป่วย ภายในศูนย์ฯ  โดยได้เร่งติดตั้งกล้องวงจรปิด  และระบบ WIFI ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดูแลผู้ป่วย  เพื่อให้พร้อมรับผู้ป่วยที่จะเข้ากักตัวได้ทันที