คัดข่าวดี » SVL Group  สนับสนุน “เครือข่ายประมงบางสะพาน”

SVL Group  สนับสนุน “เครือข่ายประมงบางสะพาน”

24 มีนาคม 2022
348   0

SVL Group  สนับสนุน “เครือข่ายประมงบางสะพาน” เพื่อส่งเสริมการดำเนินการและการพัฒนาต่อยอดกลุ่มอาชีพประมงในพื้นที่อำเภอบางสะพาน

เมื่อเร็วๆ นี้ “ทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน” ในนามตัวแทนจาก SVL Group ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นสำนักงานประมงอำเภอบางสะพาน ร่วมงาน “ประชุมใหญ่สามัญ” ประจำปี 2565 ณ สมาคมชาวประมงบางสะพาน หมู่ 3 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมดีๆ เพื่อส่งเสริมงานพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของกลุ่มประมง ทั้งอำเภอบางสะพาน ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายชาวประมงบางสะพาน สมาคมชาวประมงบางสะพาน กลุ่มประมงพื้นบ้าน ผู้นำ และชุมชน

โดยมีนายถาวร โรจนะรัตน์ ประมงอำเภอบางสะพาน นายนันทชัย สุขเกื้อ นายกสมาคมฯ และนายประทีป อบเชย เป็นตัวแทนรับมอบงบประมาณสนับสนุนดังกล่าว ในเวทีประชุม เพื่อส่งเสริมการดำเนินการและการพัฒนาต่อยอดกลุ่มอาชีพประมงในพื้นที่อำเภอบางสะพานต่อไป