คัดข่าวดี » มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด คุมเข้มมาตรการโควิด ในพิธีประสาทปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด คุมเข้มมาตรการโควิด ในพิธีประสาทปริญญาบัตร

4 เมษายน 2022
390   0

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด คุมเข้มตามมาตรการปลอดโควิด ในงานพิธีประสาทปริญญาบัตร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานพิธีประสาทปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กำหนดจัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 ที่ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา พร้อมมาตรการคุมเข้มการตรวจโควิด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานพิธีประสาทปริญญาบัตร

พิธีประสาทปริญญาในครั้งนี้ได้เลื่อนมาจากเดือนธันวาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด ณ ขณะนั้นทำให้ไม่สามารถจัดได้ ในครั้งนี้เหล่าผู้สำเร็จการศึกษาได้มาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น เต็มบริเวณด้านหน้าห้องภิรัชฮอลล์ ชั้น 2  ไบเทค บางนา ที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงาม บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดี เป็นที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

จากนั้นเวลา 9:30น. พิธีประสาทปริญญาบัตรได้เริ่มต้น ขึ้นด้วยขบวนธงนานาชาติ นำขบวนมหาบัณฑิต และบัณฑิตทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เคลื่อนเข้าสู่ห้องประชุมพิธี อย่างสง่างามทรงเกียรติเป็นอย่างมาก ตามด้วยขบวนของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย  ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว รักษาการอธิการบดี และเหล่าคณาจารย์เคลื่อนเข้าสู่บริเวณห้องพิธี

พิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยปีนี้มีจำนวนมหาบัณฑิตและบัณฑิต ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวนทั้งสิ้น 1,352 คน

จากสามวิทยาเขต คือวิทยาเขตหัวหิน-ชะอำ วิทยาเขตพระรามเก้า และศูนย์การศึกษาอโศกแคมปัส มีการจัดที่นั่งแบบ Social Distancing เว้นระยะห่างและมีการแจกหน้ากากอนามัยให้ตามที่นั่งทุกที่ โดยไม่อนุญาตให้ใช้หน้ากากแบบอื่นในห้องพิธีเพื่อความมั่นใจในการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ

ดร.อภิเทพ แซ่โคว้ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2564 มีบัณฑิตและมหาบัณฑิตสำเร็จการศึกษาจากนานาประเทศทั่วโลก ช่วงสถานการณ์โควิดในบางช่วงเวลาต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ 2/2 ขอชื่นชมนักศึกษารุ่นนี้ ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษา ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งการปรับตัวด้านการเรียนและ การใช้ชีวิตจนสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย

 

และอีกสิ่งที่ภาคภูมิใจคือ จากผลการสำรวจบัณฑิตและมหาบัณฑิตในรุ่นนี้ได้งานทำ และรับเงินเดือนสูงกว่าค่าเฉลี่ยค่าแรงของนักศึกษาจบใหม่ตามเป้าหมาย นอกจากนั้น ยังมีบัณฑิตลงทุนสร้างธุรกิจส่วนตัวด้วย เห็นได้ว่าแม้เกิดสถานการณ์โควิด ทาง มหาวิทยาลัยฯ พร้อมคณาจารย์ และฝ่ายวิชาการทุกคน ยังมีความมุ่งมั่น ปรับเปลี่ยน วิธีการสอนในรูปแบบที่เหมาะสม

ที่ยังคงความเข้มข้นและคุณภาพการเรียนการสอนให้ เป็นไปตามมาตรฐานและพันธกิจของทางมหาวิทยาลัยฯ ในโมเดล 4 Is คือ 1. Internationality ความเป็นนานาชาติ 2. Integrity พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรม 3. Innovation คิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนอยู่ เสมอ 4. Industry Linkage สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและ ต่างประเทศ

นอกจากนั้นทางมหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีเป็ นอย่างยิ่งกับมหาบัณฑิตใหม่ ท่านผู้มีความพิการทางสายตา และรู้สึกเป็นเกียรติที่มีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพด้าน การศึกษาและสร้างโอกาสทางวิชาชีพสำหรับผู้พิการ ให้สามารถเลี้ยงตนเองและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีเกียรติ และมีศักด์ศรี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยฯ

ปิดท้ายด้วยภาพความประทับใจของขบวนมหาบัณฑิตและบัณฑิต เคลื่อนผ่านแถวคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เหล่าคณาจารย์ ที่ยืนรอแสดงความยินดี บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับการคุมเข้มตามมาตรการปลอดโควิดของภายในงานนั้น มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข สำนักงานเขตบางนา และไบเทคบางนา กำหนดให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งคณะสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ บัณฑิต และผู้ปกครอง ต้องได้รับวัคซีน 2 เข็มขึ้นไป และ มีผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชม. ก่อนเข้า ร่วมงาน ตลอดจนใส่หน้ากากอนามัยตลอดในขณะเข้าร่วมในงานและพิธีการ