คัดข่าวดี » ยุทธพล เปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ทส. พร้อมย้ำดูแลประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ยุทธพล เปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ทส. พร้อมย้ำดูแลประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

5 เมษายน 2022
477   0

ยุทธพล เปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ทส. “ลั่น” หมดเวลาที่ “จะ” รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว“ต้องทำทันที” พร้อมย้ำ บริการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายหน่วยงาน ทส. ประจำศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์

โดยมี นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรีและใกล้เคียง เข้าร่วมในพิธี ซึ่งเป็นการดำเนินการผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการและแผนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี และในช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.2565 ที่กำลังจะมาถึง

ซึ่งจะเป็นวันหยุดราชการติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในจังหวัด จัดตั้งจุดบริการประชาชนและศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาล ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี จึงได้บูรณาการร่วมกันในรูปแบบของการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 โดยให้อยู่ภายใต้แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชนและศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกและบริการประชาชนระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 27 จุด ประกอบด้วย

  1. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี จำนวน 20 จุด
  2. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี จำนวน 2 จุด
  3. สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) จำนวน 2 จุด
  4. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 จุด
  5. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) จำนวน 1 จุด
  6. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จำนวน 1 จุด

ดร.ยุทธพล กล่าวในพิธีเปิด ว่า ปัจจุบันปัญหาสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในประเทศไทยของเรา เราจะสังเกตเห็นว่า เดือนเมษายน นี้ มีอากาศที่หนาวเย็น ซึ่งโดยปกติช่วงเวลานี้จะมีอากาศร้อน นั่นแสดงให้เห็นว่าธรรมชาติ ได้เปลี่ยนแปลงไป และธรรมชาติบอกให้เรารู้ว่า หมดเวลาแล้วที่ “จะ” รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องลงมือทำทันที การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รอเวลาไม่ได้อีกต่อไป

ดร.ยุทธพล กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ดังกล่าว เกิดจากการร่วมมือกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบขีรีขันธ์ และจังหวัดไกล้เคียง ที่ได้ร่วมกันจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งได้จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการอำนวยความสะดวกและเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัย ได้แก่ รถยนต์ปฏิบัติการ รถกู้ภัย รถพยาบาล อุปกรณ์ช่วยชีวิต อย่างพร้อมเพรียง

เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน อีกทั้งยังได้จัดให้มีบริการจุดพักรถ ให้บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ห้องน้ำ ห้องสุขา ลานกางเต็นท์ แนะนำเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกในระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนั้นยังมีกล้าไม้หลากหลายชนิด แจกจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน นำกลับไปปลูกไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย