สิ่งแวดล้อม » เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าฯ’ประจวบและเพชรบุรี’ ฝึกเข้มหลักสูตร ตรวจที่เกิดเหตุคดี ‘ป่าไม้-สัตว์ป่า’

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าฯ’ประจวบและเพชรบุรี’ ฝึกเข้มหลักสูตร ตรวจที่เกิดเหตุคดี ‘ป่าไม้-สัตว์ป่า’

5 เมษายน 2022
397   0

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าฯ ในจังหวัดประจวบและเพชรบุรี ฝึกเข้มหลักสูตรมาตรฐานการตรวจสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นในคดีป่าไม้เเละสัตว์ป่า เน้นฝึกปฏิบัติการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 12 ขั้นตอนแบบ FBI

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานการตรวจสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นในคดีป่าไม้เเละสัตว์ป่า (Introduction to crime scene investigation standards in forestry and wildlife cases training course)

โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF Thailand) มูลนิธิสืบนาคเสถียร องค์กรแพนเทอรา (Pantera) และมูลนิธิฟรีแลนด์ (Freeland Founddation)

สำหรับโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี รวม 7 หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 40 นาย ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติกุยบุรี , อุทยานเเห่งชาติเขาสามร้อยยอด , อุทยานแห่งชาติหาดวนกร , อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง , อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) และ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ทั้งนี้มี นายอรรถพงษ์ เภาอ่อน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บรรยายให้ความรู้ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจหน้าที่ในการสืบสวนและรักษาสถานที่เกิดเหตุ ตลอดจน การตรวจเก็บวัตถุพยาน ในคดีป่าไม้และสัตว์ป่า

นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้รับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้เกิดความชำนาญ โดยการฝึกปฏิบัติการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 12 ขั้นตอนตามระบบ FBI (Federal Bureau of Investigation) ในสถานการณ์การเกิดเหตุในพื้นที่ป่า และการทบทวนการเขียนรายงานผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุ

การฝึกอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ามีความเข้าใจในการรักษาสถานที่เกิดเหตุ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมวัตถุพยานประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิธีเพื่อให้งานด้านการป้องกันเเละปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้เเละสัตว์ป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเเละมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งสามารถติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฏหมายได้