เป็นข่าว » “ยุทธพล” ให้กำลังใจ อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ หนุนทำงานบูรณาการ

“ยุทธพล” ให้กำลังใจ อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ หนุนทำงานบูรณาการ

28 เมษายน 2022
396   0

“ยุทธพล” ให้กำลังใจ อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ หนุนทำงานบูรณาการ นำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

วันที่ 28 เมษายน 2565 ที่สถานีควบคุมไฟป่าหุบกะพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในกิจกรรม “ทส.พบปะและให้กำลังใจเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.)

โดยมี นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี

พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้แทนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) รวมไปถึงเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี รวมจำนวน 150 คน

ทั้งนี้ ดร.ยุทธพล กล่าวว่า สถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันโดยเฉพาะด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น การแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากใช้เพียงหน่วยงานรัฐเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหา ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากประชาชนที่มีจิตใจด้านการอนุรักษ์ และมีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับทรัพยากรป่าไม้ ให้เข้ามามีบทบาท ร่วมคิด ร่วมทำ ในรูปแบบของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.)

ซึ่งการบูรณาการร่วมกันในครั้งนี้ จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี อุดหนุนงบประมาณเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ท้องที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งสิ้นจำนวน 35 เครือข่าย ดังนี้

  1. เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 25 เครือข่าย
  2. เครือข่ายหมู่บ้านส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 1 เครือข่าย
  3. กลุ่มเครือข่ายโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โครงการ
  4. เครือข่ายประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 โครงการ

ดร.ยุทธพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐก็ได้ตระหนักถึงปัญหาในการจัดการและข้อจำกัดต่างๆ จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กับเครือข่ายต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการ ทั้งนี้รวมไปถึงการสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับศักยภาพของเครือข่าย

สุดท้ายนี้ ต้องขอชื่นชมสำหรับอาสาสมัครที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ถือได้ว่าเป็นผู้ที่น่ายกย่องอย่างยิ่ง เนื่องมาจากเป็นการกระทำที่ต้องเสียสละทั้งด้านแรงกายและแรงใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะเจตนาที่จะร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไป ขอขอบคุณ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เครือข่ายที่ได้ช่วยเหลืองานของทางราชการในครั้งนี้เป็นอย่างดี