เป็นข่าว » รองจเรตำรวจแห่งชาติ คิกออฟโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน แก้ปัญหายาเสพติด

รองจเรตำรวจแห่งชาติ คิกออฟโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน แก้ปัญหายาเสพติด

2 มิถุนายน 2022
453   0

รองจเรตำรวจแห่งชาติ คิกออฟโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติที่หัวหิน มั่นใจใช้หลักสาธารณสุขเข้าช่วย ลดจำนวนผู้เสพฯ อนาคตปัญหายาเสพติดคลี่คลาย

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองพรานพุก หมู่ที่ 1 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองจเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยมี พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.ภ.7 (ปป) , นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน , พ.ต.อ.ภาคภูมิ โห้ใย รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ,

พ.ต.อ.หงส์พรหม วิศิษฐ์ชนะชัย ผกก.สภ.หัวหิน ตลอดจนหัวหน้าสถานีฯทุกแห่ง , ผู้แทนหน่วยงาน และชาวบ้านหนองพรานพุก เข้าร่วมในพิธีเปิด โอกาสนี้ผู้แทนหน่วยต่าง ๆ ทั้งฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และท้องถิ่น ได้ร่วมกันลงนาม MOU ในโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนด้วย

สำหรับโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาตินี้ ตำรวจภูธรภาค 7 ได้มอบหมายให้สถานีตำรวจภูธรหัวหิน ดำเนินงานโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

โดยมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไขและการบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน

ทั้งนี้สถานีตำรวจภูธรหัวหิน ได้พิจารณาคัดเลือกบ้านหนองพรานพุก หมู่ที่ 1 ต.ทับใต้ อ.หัวหินเข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มีผู้นำชุมชนและประชาชนมีความเข้มแข็งพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาฯดังกล่าว และต้องการให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดอาชญากรรม ประชาชนอยู่อย่างปกติสุข เป็นหมู่บ้านต้นแบบตามโครงการฯ และสามารถเป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่นๆ

โดยการดำเนินการมีแนวทางจะเริ่มตั้งแต่ การค้นหา คัดกรอง ฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ซึ่งจะเข้าดำเนินงานตามกระบวนการตลอดระยะ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2565 ปฏิบัติการโดยชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนของสถานีตำรวจภูธรหัวหิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองจเรตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ครอบคลุมทั่วประเทศจำนวน 1,483 แห่ง เป็นการคิกออฟโครงการพร้อมกันทั่วประเทศ

โดยตำรวจจะเข้าไปตั้งฐานที่มั่นในชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นจำนวนมาก โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น อบจ. อบต. นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้ามาร่วมมือกันแก้ไขปัญหา โดยประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนหรือบุคคลที่เสพยาเสพติดสมัครใจเข้ารับการบำบัด

ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเปลี่ยนไป จากเดิมที่ลุยปราบปราม จับยาเสพติดเพียงอย่างเดียว แต่ยิ่งจับยาเสพติดยิ่งทะลักเข้ามาจำนวนมาก จึงได้ปรับเปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนมาใช้ระบบสาธารณสุขเข้าช่วยในการรักษาคนเสพให้หายป่วย ถ้าไม่มีความต้องการไม่มีคนเสพยา มั่นใจว่าในอนาคต ยาเสพติดจะค่อยๆ หมดไปในที่สุด