สิ่งแวดล้อม » “ยุทธพล”เปิดงาน“วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก” และ วันครบรอบ 1 ปี มรดกโลก กลุ่มป่าแก่งกระจาน

“ยุทธพล”เปิดงาน“วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก” และ วันครบรอบ 1 ปี มรดกโลก กลุ่มป่าแก่งกระจาน

27 กรกฎาคม 2022
589   0

“ยุทธพล”เปิดงาน“วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก” และ วันครบรอบ 1 ปี มรดกโลก กลุ่มป่าแก่งกระจาน พร้อมยกย่องผู้พิทักษ์ป่า“ผู้ปิดทองหลังพระ”

27 กรกฎาคม 2565 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี ร่วมจัดงาน วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2565 และวันครบรอบ 1 ปี มรดกโลก “กลุ่มป่าแก่งกระจาน”ณ​ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์และราชบุรี ,องค์กรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ,สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนป่าไม้แพร่ ,สมาคมชาวเพชรบุรี ,ชมรมธุรกิจท่องเที่ยว ,ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี

ซึ่งภายในการจัดงาน มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การมอบเกียรติบัตรให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าดีเด่น ,การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร ธิดา ของผู้พิทักษ์ป่าที่เรียนดีและมีความประพฤติดี ,การเดินสวนสนามของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ,การประกวดวาดภาพของนักเรียนในหัวข้อ “ป่าแก่งกระจานที่ฉันรัก” ,นิทรรศการของหน่วยงานและผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน รวมไปถึงการเสวนาในหัวข้อ ก้าวแรกสู่การเป็นมรดกโลก “กลุ่มป่าแก่งกระจาน” และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดร.ยุทธพลฯ กล่าวว่า ผมมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2565 ในวันนี้ จะเห็นได้ว่าผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ในปัจจุบัน เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ให้ได้พักพิงและอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยได้ก็เนื่องมาจากการที่เรามีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง เต็มกำลังความรู้ความสามารถ เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรอันทรงคุณค่า ให้เป็นสมบัติสาธารณแก่มวลมนุษย์ทั้งโลก

ดังนั้น เราทุกคนจึงควรเชิดชูเกียรติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการปฏิบัติหน้าที่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องขอขอบคุณในความเสียสละของครอบครัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเหล่านี้ด้วย และขอให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่านรับรู้ว่า

คนไทยทุกคนภูมิใจในอุดมการณ์ ที่ท่านยึดถือปฏิบัติ และขอบคุณที่ทุกท่าน ทำให้ประเทศไทยของเรา รวมไปถึงโลกของเราได้มีอากาศบริสุทธิ์ มีแหล่งน้ำสะอาดให้ได้ใช้ทุกฤดูกาล มีผืนแผ่นดินที่ร่มรื่น ร่มเย็นจากการมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และในนามของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอให้คำมั่นสัญญาว่า เราจะส่งเสริมสนับสนุน ให้ทุกท่านมีความมั่นคง ความก้าวหน้า และมีความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เพื่อตอบแทนทุกท่านที่ได้ เสียสละและอุทิศตนในการทำหน้าที่ที่สำคัญนี้

นอกจากนี้ ผมยังรู้สึกภูมิใจในโอกาสครบรอบ 1 ปี ในการประกาศให้ “กลุ่มป่าแก่งกระจาน” เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ลำดับที่ 3 ของประเทศไทย ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดยท่านวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ร่วมกับคนไทยทุกคน ในการผลักดันให้กลุ่มป่าแก่งกระจาน ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก

ซึ่งนับเป็นความสำเร็จของคนไทยทุกคน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเรา จะร่วมมือกันในการปกป้องและรักษากลุ่มป่าแก่งกระจานนี้ ให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป ผมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทุกองค์กร ตลอดจนผู้นำและราษฎรในชุมชน ที่ร่วมกันจัดงานในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อแสดงให้ทั่วโลกรับรู้ว่า เราจะรักษาความเป็นมรดกโลกนี้ไว้ ให้เป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานของเราสืบต่อไป