สิ่งแวดล้อม » ทีมอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม SVL Group สอนแยกขยะ เพิ่มมูลค่า รักษาสิ่งแวดล้อม

ทีมอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม SVL Group สอนแยกขยะ เพิ่มมูลค่า รักษาสิ่งแวดล้อม

15 สิงหาคม 2022
429   0

ทีมอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม SVL Group สอนแยกขยะ เพิ่มมูลค่า รักษาสิ่งแวดล้อม แถมช่วยเซฟความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่กำจัดขยะด้วย

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ทีมอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม SVL Group จัดอบรมรณรงค์การคัดแยกขยะ โครงการ “การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายปะจำปี 2565″ เพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกขยะให้ถูกวิธี ทั้งขยะทั่วไป ขยะอันตราย รวมถึงการกำจัดขยะติดเชื้อ ภัยร้ายที่แฝงตัวในรูปแบบของขยะในยุคของโรคโควิด-19 การแยกขยะให้ถูกวิธี ดีต่อเรา ดีต่อโลกและเซฟเจ้าหน้าที่กำจัดขยะอีกทางหนึ่งด้วย

นายวิโรจน์  สุขสมัย หัวหน้าแผนกอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เนื่องด้วยนโยบาย Green Logistics : SVL Group ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การดูแลชุมชน สังคม สร้างสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม จากภายในองค์กร

เพื่อให้พนักงานตระหนักรู้ เพิ่มความระมัดระวัง ไม่ประมาท นำความรู้ขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนใกล้เคียง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 คณะทำงานฯ จึงได้จัดอบรมผ่าน ระบบประชุม LINE Meeting ออนไลน์ มีตัวแทนพนักงานบางสะพาน เข้าร่วม กว่า 30 คน 

เพื่อร่วมเป็นอาสาต้นแบบ ในการสานต่อแนวคิด “แยกก่อนทิ้ง เพิ่มมูลค่า รักษาสิ่งแวดล้อม” ขยายผลไปยังเพื่อนพนักงานและชาวบ้านใน อ.บางสะพาน ได้ช่วยกันแยกขยะเพื่อเรา เพื่อโลก เพื่อความปลอดภัยของทุกคน