คัดข่าวดี » SVL Group ห่วงผู้สูงอายุบางสะพาน รับมือสูงวัยอย่างไรให้เป็นสุข ภายใต้สถานการณ์โควิด -19

SVL Group ห่วงผู้สูงอายุบางสะพาน รับมือสูงวัยอย่างไรให้เป็นสุข ภายใต้สถานการณ์โควิด -19

15 สิงหาคม 2022
302   0

SVL Group ห่วงผู้สูงอายุบางสะพาน จัดโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ” รับมือสูงวัยอย่างไรให้เป็นสุข ภายใต้สถานการณ์โควิด -19

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายเลิศยศ แย้มพราย ท่านนายอำเภอบางสะพาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ” ปีที่ 3/2565 รับมือสูงวัยอย่างไรให้เป็นสุข ภายใต้สถานการณ์โควิด -19

โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน  ทีมสื่อสารองค์กร โดยภาคเอกชนในนาม ไลน์ ทรานสปอร์ต จากเอสวีแอล กรุ๊ป , โรงพยาบาลสาธารณสุขอำเภอ , รพ.สต. , อสม. ,ผู้นำชุมชน และกลุ่มผู้สูงอายุใน อ.บางสะพาน ร่วมโครงการฯ

นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  สุขภาวะจิตของกลุ่มผู้สูงวัย โดยความร่วมมือกับหลายภาคี ทั้งนี้ SVL Group เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงวัย ที่ต้องการการดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ และต้องอยู่อย่างเป็นสุข ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบัน

จึงร่วมมือกันกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น  ที่ ศาลาประชาคม หมู่ 4 บ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์