สิ่งแวดล้อม » ทสจ.ประจวบคีรีขันธ์ เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในศาสนสถาน

ทสจ.ประจวบคีรีขันธ์ เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในศาสนสถาน

11 กันยายน 2022
470   0

ทสจ.ประจวบคีรีขันธ์ เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในวัดดังกุยบุรี มุ่งหวังให้ความรู้ความเข้าใจในการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีในศาสนสถาน

วันที่ 11 กันยายน 2565 นางจิรัฎฐ์ ปรานต์ประสิทธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในศาสนสถานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่ วัดสามกระทาย ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวและเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ขาดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งในมิติด้านสังคม และสิ่งแวล้อม ทำให้เกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้พื้นแต่ละพื้นที่ต้นไม้ลดลงเป็นจำนวนมาก กระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร แหล่งผลิตยาสมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนอัตลักษณ์ของชุมซน

ทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวตล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนด้านวิซาการ ให้คำแนะนำแก่ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัด จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในศาสนสถานขึ้นมุ่งหวังที่จะรักษาความมั่นคงทางอาหาร แหล่งผลิตยาสมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ของชุมชน เพิ่มฟื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีในศาสนสถาน

โดยมีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อำเภอกุยบุรี และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

โอกาสนี้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณวัดสามกระทาย ได้แก่ ต้นสารภี มะค่าโมง อินทนิลน้ำ หว้า กล้วย มะฮอกกานี รวม 55 ต้น นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้ความเข้าใจในการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตลอดจนการให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวตล้อมที่ดีในศาสนสถาน

ซึ่งนอกจากชุมชนจะสามารถอนุรักษ์แหล่งผลิตยาสมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของชุมชนได้แล้ว ยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพิ่มขึ้น และ วัดสามกระทาย ซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญในชุมชน มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นด้วย