คัดข่าวดี » หัวหินจัดรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล แบบประสิทธิภาพสูง คัดกรอง “มะเร็งเต้านม”

หัวหินจัดรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล แบบประสิทธิภาพสูง คัดกรอง “มะเร็งเต้านม”

18 ตุลาคม 2022
338   0

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ร่วมกับ มูลนิธิเวชดุสิตฯ จัดรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ระบบดิจิทัลแบบประสิทธิภาพสูง ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจค้นหาความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม ในโครงการ “เพิ่มโอกาส ลดความเสี่ยง ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสัญจร”

วันนี้ (18 ตุลาคม 2565) นพ.วีระศักดิ์ พงษ์พัฒนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน และนางสาวไพลิน กองพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการ “เพิ่มโอกาส ลดความเสี่ยง ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสัญจร”

เพื่อเป็นการปิดช่องว่างในการดูแลสุขภาพ และช่วยเติมเต็มทุกการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ร่วมกับ มูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ทั้งนี้เนื่องในเดือนตุลาคม เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านมะเร็งเต้านม Breast Cancer Awareness Month 2022 ที่ถือว่าโรคมะเร็ง เป็นภัยคุกคาม ที่พบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ 1 ของผู้หญิงในประเทศไทยและทั่วโลก

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ระบบดิจิทัลแบบประสิทธิภาพสูง (Mobile Digital Mammogram and Ultrasound) ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการตรวจค้นหาความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมให้ผู้หญิงไทยที่ขาดโอกาสเข้าถึงการตรวจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยเริ่มที่ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เป็นโรงพยาบาลแรกในกลุ่มภาคตะวันตก ต่อจากนั้นจะไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี และโรงพยาบาลอื่น ฯ ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ด้วยความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน และ กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองหัวหิน ได้คัดเลือกผู้หญิงไทยในอำเภอหัวหิน และอำเภอต่างๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ ในการเข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสัญจร คือมีอายุ 35 ปีขึ้นไป

เป็นผู้ขาดโอกาสไม่เคยรับการตรวจแมมโมแกรมมาก่อน หรือเคยตรวจห่างจากครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 1 ปี ไม่เคยเป็นมะเร็งเต้านมหรืออยู่ระหว่างการรักษา หรือมีประวัติเป็นโรคมะเร็งในครอบครัว จำนวน 50 คน มาเข้ารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน