เป็นข่าว » ดร.ยุทธพลฯ จับมือ WWF “ติวเข้ม” จนท.พิทักษ์ป่ามรดกโลก

ดร.ยุทธพลฯ จับมือ WWF “ติวเข้ม” จนท.พิทักษ์ป่ามรดกโลก

17 พฤศจิกายน 2022
303   0

ดร.ยุทธพลฯ จับมือ WWF “ติวเข้ม” จนท.พิทักษ์ป่ามรดกโลก “เสริมทักษะ” การตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีป่าไม้และสัตว์ป่า

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานการตรวจสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นในคดีป่าไม้เเละสัตว์ป่า (Introduction to crime scene investigation standards in forestry and wildlife cases training course) ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2565

ซึ่งโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าในกลุ่มป่าแก่งกระจาน WWF ประเทศไทย ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมฯดังกล่าว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส. หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมในพิธี

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่างานด้านการป้องกันเเละปราบปรามการกระทำความผิดด้านป่าไม้เเละสัตว์ป่า มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ผืนป่ามรดกโลก กลุ่มป่าแก่งกระจาน จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี เเละประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 60 นาย ร่วมฝึกอบรม

โดยได้รับสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน จ.เพชรบุรี นำโดย พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร ตำแหน่ง นวท.(สบ 4) พฐ.จว.เพชรบุรี และ วิทยากรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำโดยนางสาวเนตรนภา งามเนตร ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ตำบลหาดขาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดร.ยุทธพลฯ กล่าวว่า การที่เราได้เห็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศ การมีทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในปัจจุบันนั้น เกิดมาจากการทำงานอย่างเข้มแข็งของเหล่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ทั้งในด้านการป้องกันการบุกรุกทำลายผืนป่า การลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืน ต้องถือว่าเป็นผู้ที่ทำงานปิดทองหลังพระที่มีความสำคัญอย่างแท้จริง

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเป็นหัวใจของการปฏิบัติงานด้านการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั่นเพราะว่า ผู้พิทักษ์ป่าทุกท่านเป็นเจ้าพนักงานที่ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า ต้องเป็นผู้ที่เข้าถึงสถานที่เกิดเหตุเป็นบุคคลแรก

ดังนั้นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจึงต้องมีความเข้าใจและความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งด้านการรักษาสถานที่เกิดเหตุ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การเก็บรวบรวมวัตถุพยานประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิธี เพื่อให้งานด้านการป้องกันเเละปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้เเละสัตว์ป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเเละมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งสามารถติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฏหมายได้

สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จำนวน 60 นาย ซึ่งทุกหน่วยงานที่มาในครั้งนี้ เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่สำคัญของประเทศ นั่นก็คือ กลุ่มป่าแก่งกระจาน ซึ่งเป็นกลุ่มป่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของประเทศไทย เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรจากพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เเละวิทยากรจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ที่ได้มาให้ความรู้พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า พร้อมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เข้ารับการฝึกอบรมได้นำเอาความรู้ที่ได้รับ นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ ต่อไป